Latvijas Nacionālais arhīvs ar jaunas grāmatas izdošanu atzīmē Cēsu kauju simtgadi

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 05.12.2019

Latvijas Nacionālais arhīvs, turpinot darbu pie nacionālā dokumentārā mantojuma popularizēšanas un Latvijas vēstures jautājumu aktualizēšanas, šī gada decembrī izdevis sērijas „Vēstures Avoti” 10. sējuma „Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos” 2. grāmatu ”1919. gada 16. aprīlis–10. jūlijs”. Grāmatas sastādītāji ir Latvijā atzīti vēsturnieki, vēstures doktori Ēriks Jēkabsons un Jānis Šiliņš.

Jaunajā izdevumā publicēti 200 dokumenti (to starpā astoņu autoru atmiņu fragmenti) no Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) krājuma, kas ļauj vispusīgi iepazīties ar militārajiem un politiskajiem notikumiem Latvijā 1919. gada aprīlī–jūnijā. Grāmata ir īpaši nozīmīga, jo pirmo reizi vienkopus publicēts tik plašs Neatkarības karam veltīto avotu klāsts, ieviešot tos ne tikai zinātniskajā apritē, bet arī padarot pieejamus sabiedrībai. Grāmatā iekļauts apskatāmā laika politiskās un militārās situācijas raksturojums, sastādītāju komentāri un skaidrojumi, notikumu hronika, personu rādītājs un grāmatas kopsavilkums angļu valodā. Izdevums ir veltījums Cēsu kauju uzvaras simtgadei 1919. gada jūnijā un tas ir turpinājums 2019. gada pavasarī izdotajai grāmatai, kurā aplūkots Neatkarības kara sākuma posms no 1918. gada 18. novembra līdz 1919. gada 16. aprīlim.

Grāmatas prezentācija notiks 2019. gada 17. decembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4. Pasākumā uzstāsies grāmatas autori – Dr. hist. Jānis Šiliņš referēs par Rīgas atbrīvošanu 1919. gada 22. maijā, bet Dr. hist. Ēriks Jēkabsons par Andrieva Niedras valdības darbību un latviešu karavīru uzticības jautājumu. Grāmatas prezentāciju papildinās filmas „Dvēseļu putenis” režisora Dzintara Dreiberga stāsti par projektu „Ieklausies Dvēseļu putenī” un projektā tapušo dziesmu atskaņojumi. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar jauno izdevumu, to iegādāties, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus un piedalīties diskusijā. 

Pasākuma laikā jauno izdevumu būs iespējams arī iegādāties.

Informāciju sagatavoja
arhīva eksperte Aiga Bērziņa 
[email protected]
Tel. 29627830
 

Reklāma