Lekciju cikls "Mēs meklējam Beverīnu" turpināsies Drustos

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 24.01.2017

Beverīnas dziedonis un pils aplenkums 1208.g. Attēls no K.Krauzes "Varoņu grāmatas".

27.janvārī, pulksten 17.00, Drustu muzejā notiks lekcija – Mēs meklējam Beverīnu. Tajā vēsturnieks Gints Skutāns stāstīs par Beverīnas meklējumiem Vidzemē un jaunākajām pētījumu atziņām.

Pasākums paredzēts interaktīvs – ar diskusiju, sniedzot atbildes uz aktuālajiem jautājumiem un ideju apmaiņu. Priekšlasījums slīdrādē tiks ilustrēts ar fotogrāfijām, arheoloģijas un 17.–18.gadsimta karšu materiālu.

G.Skutāns uzrādīs jaunus pierādījumus par Beverīnas novietošanu Raunas Tanīsa kalnā, un novērtēs pārējo Beverīnas novietojuma variantu atbilstību senlatviešu pilskalnam. Svarīgi šai kontekstā noskaidrot arī Autīnes, Ureles, Metimnes un Sateklas – Indriķa hronikā minēto Vidusvidzemes piļu atrašanās vietas. Arī Sateklu ierasts novietot Tanīskalna pilskalnā, kur kopā satekot Rauna un Līčupe. Indriķa hronikas un viduslaiku dokumentu ziņas. Jaunas iespējas šīs vēstures mīklas atrisināšanā sniedz Indriķa hronika un atsevišķu viduslaiku rakstu avotu ziņas.

Atsevišķa tēma būs Beverīnas dziedonis, un Vidzemes miermīlīgā kristianizācija 13.gadsimta sākumā. Uzaicināti arī citi pētnieki paust savus viedokļus par Pekas kalnu (E.Žīgurs), Valmieru (A.Lucāns), Trikātu (E.Lauris), Smilteni kā iespējamo Beverīnas pilsvietu.

Reklāma