Limbažos notiks priekšlasījums par Vidzemes piekrastes pasta ceļu senajās kartēs

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 07.01.2020

Rīgas-Pērnavas lielceļa kartes (1695) fragments.

Limbažu bibliotēkā (Parka ielā 23) Vēstures draugu klubiņa tikšanās ietvaros 2020.g. 9.janvārī plkst. 15.00 notiks vēsturnieka Ginta Skutāna priekšlasījums par Vidzemes piekrastes (Rīgas-Pērnavas) pasta ceļu un senajiem pasta ceļiem Vidzemē kopumā. Pētnieks pastāstīs gan par pasta ceļu trašu apzināšanu dabā, gan par šajā darbā noderīgo 17.-19.gs. karšu materiālu Latvijas valsts vēstures arhīvā. Priekšlasījuma noslēgumā diskusija.

Par pasākuma norisi rūpējās Diāna Malzubre, 29103842.

Reklāma