LNA piedāvā virtuāli iepazīties ar divām jaunām latviešu trimdas audiovizuālo materiālu kolekcijām

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 06.01.2021

Latvijas Nacionālā arhīva digitālajā krātuvē www.redzidzirdilatviju.lv piedāvājam apskatei divas jaunas tematiskās kolekcijas “Latviešu diaspora – ar domām par Latviju” un “Radio Brīvā Eiropa”, kuras izveidotas no arhīvā uzkrātajiem latviešu diasporas dokumentiem. 

Tematiskajā kolekcijā “Latviešu diaspora - ar domām par Latviju” iekļauti 12 audiovizuālie dokumenti, kas sniedz ieskatu latviešu diasporas redzējumā par Latvijas teritorijā notiekošajiem kultūras, politiskajiem un sociāli ekonomiskajiem procesiem, kā arī piedāvā ielūkoties latviešu dzīvē dzelzs priekškara pretējā pusē.

http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/collections/160435/22

Tematiskajā kolekcijā “Radio Brīvā Eiropa” apkopoti radio raidījumi, kas aptver laika periodu no 20. gadsimta 80. gadu beigām līdz 90. gadu sākumam. Raidījumos dzirdamas liecības par neatkarības kustības norisēm, politiskajiem, kultūras un sabiedriskajiem procesiem Latvijā. Kolekcijā iekļauta tikai daļa no Radio Brīvā Eiropa fonda vairāk nekā 700 raidījumiem.

http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/collections/160435/21/

Kolekcijā neiekļautos Radio Brīvā Eiropa raidījumus var apskatīt arhīva digitālajā krātuvē: http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/search/sound?q=radio%20br%C4%ABv%C4%...
Iepazīsim kultūrvēsturisko mantojumu virtuāli!

Avots:

LNA facebook.com lapa

Reklāma