LNA Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs piedāvā iepazīties ar izglītības iestādēm veltītu tematisko kolekciju ciklu

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 02.09.2021

Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas (tagad Latvijas Lauksaimniecības universitāte) pamatakmens likšanas svinības jaunajai ēkai. Centrā no kreisās: 1. izglītības ministrs Jūlijs Auškāps, 2. sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Jēkabs Bērziņš, 3. Latvijas Valsts un Ministru prezidents Kārlis Ulmanis ieliek veltījuma kapsulu jaunās ēkas pamatos. Otrā plānā no kreisās bijušais izglītības ministrs (1935-1938) Augusts Tentelis. Jelgava, 1938. gada 11. maijā, autors Eduards Kraucs. LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, F1_11_93_A149

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs vietnē www.redzidzirdilatviju.lv, līdz ar jaunā mācību gada sākšanos, piedāvā jaunu tematisko kolekciju ciklu, kas veltīts izglītības iestādēm Latvijā http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/collections/170556/

Piedāvāsim iepazīties gan ar augstākās, gan pamata un vidusskolas līmeņa, gan  profesionālajām izglītības iestādēm dažādās Latvijas pašvaldībās. Foto dokumenti sniegs ieskatu par izglītības iestāžu ēkām un to teritorijām, pedagoģisko un administratīvo personālu, audzēkņiem, mācību procesu un izglītības iestāžu vēsturi.

Pirmās kolekcijas raksturo profesionālās ievirzes izglītības iestāžu darbu 20. gadsimta 30. gados. Kolekcijā par Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju (tagad Latvijas Lauksaimniecības universitāte) iespējams iepazīties ar fotodokumentiem no pils atjaunošanas darbu uzsākšanas līdz telpu iesvētīšanas 1939. gadā.

Savukārt kolekcija – Zemkopības ministrijas Skolu nodaļas skolas, apkopo fotodokumentus par ministrijas pakļautībā esošo skolu darbību un personālu teju visā Latvijas teritorijā.

Novēlam veiksmīgu jaunā mācību gada sākumu!

Avots: LNA facebook.com lapa

Reklāma