LNVM februāra ekskursijas tēma – “Apspiestie zemnieki, turīgie muižnieki, brīvie pilsētnieki?”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 30.01.2020

Vēlmē pievērst uzmanību Latvijas vēstures ekspozīcijai, kas ietver neskaitāmas tēmas vēstures iepazīšanā un izpētē, 2020. gadā reizi mēnesī LNVM piedāvā noteiktam laikposmam veltītas vēsturnieku vadītas ekskursijas. Februāra ekskursijas tēma – “Apspiestie zemnieki, turīgie muižnieki, brīvie pilsētnieki?” – vedīs viduslaiku un jauno laiku vēsturē.

Par dzīvi Latvijā viduslaikos un jaunajos laikos (13.–18. gadsimtā) sabiedrībā līdz mūsdienām sastopami mīti un stereotipiski priekšstati, kuros nereti sastopama tieksme vispārināt, aplūko šo periodu no modernā latvieša skatpunkta, kā arī nereti – traktēt to kā vienotu veselumu. Taču aplūkojamie laikmeti aptver vairāk nekā pustūkstoti gadu, kuru gaitā Latvijas teritorijā vairākkārt mainījās politiskā vara un pārvaldes struktūras, tikai pakāpeniski no dažādajām baltu un somugru sentautām izveidojās puslīdz viendabīga latviešu tauta. Tikpat ilgs un pretrunīgs bija ceļš, kādā nostiprinājās atšķirības starp zemniekiem, muižniekiem, pilsētniekiem – iedzīvotāju grupām ar dažādu tiesisko stāvokli, labklājības līmeni un sadzīves kultūru.

Lai sniegtu ieskatu sabiedrības slāņu, dažādu arodu grupu, pilsētnieku un laucinieku dzīvē šajā laika posmā, 8. februārī 14.00 LNVM aicina interesentus uz tematisku ekskursiju muzeja ekspozīcijas sadaļās “Livonija. 13.–16. gadsimts” un “Latvijas teritorija un iedzīvotāji 16.–18. gadsimtā”. Ekskursiju vadīs LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Imants Cīrulis, dalības maksa – ieejas biļete muzejā.

Avots:

LNVM facebook.com lapa

Reklāma