LNVM nonāk Baltinavas pusē atrastie dzelzs laikmeta priekšmeti

Senlietas – dobajās lentveida aproces, kaklariņķu fragmenti, šķēršu saktas un piekariņi – tipoloģiski datējamas ar 3.-4. gs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.

Pavasarī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā nonāca unikāls atradums – senlietas no Baltinavas novada, kas atrastas Svātūnes ezera austrumu krastā pie Ezermaļu mājām. Muzejam senlietas nodeva to atradējs MĀRIS MIKAŽĀNS. 

Šis ir viens no pēdējos gados retajiem pozitīvajiem piemēriem, kad zemē atrastās senlietas nodotas muzejam. Tādējādi tās nonāk zinātniskajā apritē, kļūstot par nozīmīgu avotu Baltinavas novada un Latvijas senvēstures izpētē. 
Senlietas salasītas ar metāldetektoru salīdzinoši plaša teritorijā – ap 100 m garumā. Atraduma vieta jau ilgstoši lauksaimnieciski apstrādāta, un nekādas akmeņu konstrukcijas atraduma vietā neesot bijušas saskatāmas. 
Pagaidām atraduma vietas konteksts nav pilnīgi skaidrs. Senlietas – dobajās lentveida aproces, kaklariņķu fragmenti, šķēršu saktas un piekariņi – tipoloģiski datējamas ar 3.-4. gs. 

Sīkāk par depozītu - LNVM septembra ziņnesī, kas būs lasāms septembra pirmajās dienās!

Fotogrāfs Roberts Kaniņš, LNVM.

Avots:

facebook.com