LU Akadēmiskajā bibliotēkā skatāma valodnieces Veltas Rūķes-Draviņas simtgadei veltīta izstāde

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) skatāma valodniecei, folkloristei un pedagoģei Veltai Rūķei-Draviņai (1917–2003) veltīta izstāde “Starp Latviju un Zviedriju”. Šogad ievērojamajai zinātniecei aprit 100. dzimšanas diena.

V. Rūķe-Draviņa dzimusi dzelzceļa pārvaldes ierēdņa ģimenē 1917. gada 25. janvārī Kauguru pagasta Gaidē (šodien – Gaides). 1939. gadā viņa pabeidza LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu ar maģistra grādu. Viņa tika atstāta fakultātē gatavoties zinātniskajam darbam un kļuva par Jāņa  Endzelīna asistenti. Jau studiju gados V. Rūķe-Draviņa uzsāka darbu Latviešu valodas krātuvē. No 1940. gada 25. novembra līdz 1941. gada 1. jūlijam viņa bija tās vadītāja.

1944. gadā V. Rūķe-Draviņa kopā ar dzīvesbiedru Kārli Draviņu devās bēgļu gaitās uz Zviedriju. No 1948. līdz 1958. gadam viņa bija Lundas Universitātes baltu valodu lektore.1959. gadā V. Rūķe-Draviņa Stokholmas Universitātē aizstāvēja doktora disertāciju “Diminutive im Lettischen” (“Deminutīvi latviešu valodā”). No 1959. gada līdz 1969. gadam viņa bija docente baltu–slāvu valodniecībā Lundas Universitātē. 1969. gadā V. Rūķe-Draviņa ieguva profesores nosaukumu un amatu vispārējā valodniecībā Stokholmas Universitātē. 1970. gadā Stokholmas Universitātē tika izveidota Baltu valodu katedra, ko viņa vadīja līdz pat aiziešanai pensijā 1983. gadā.

V. Rūķe-Draviņa ir vairāk nekā 300 zinātnisku publikāciju autore. Izstādē ir iespēja iepazīties gan ar viņas pirmo publikāciju Rīgas 2. vidusskolas žurnālā “Urdziņa”, gan ar daudzām citām, kas publicētas Latvijā, Zviedrijā un citur iznākušos rakstu krājumos. Ir skatāmi studiju laiku darbu manuskripti, zinātnieces zīmētās kartes un valodniecības ekspedīciju pieraksti. Interesanta ir V. Rūķes-Draviņas plašā korespondence – sarakste ar Jāni Endzelīnu,  Arturu Ozolu, Vilmu Grebli un citiem. Izstādi papildina fotogrāfijas, kurās zinātniece redzama gan studiju gados, gan ģimenes lokā, kā arī dažādos valodniecībai veltītos pasākumos.

Izstāde  būs skatāma līdz 2017. gada 3. martam.

Autors: Inguna Mīlgrāve, LU Akadēmiskā bibliotēka

Avots:

lu.lv