Mencendorfa nams aprīlī aicina apmeklēt gleznotājam K.Grūbem veltītu izstādi

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 22.03.2019

Mākslas vēstures pētniecībā ik pa laikam ir jāņem vērā, ka līdzās zināmajam pastāv arī tas informācijas lauks, kuru neievērojam, bieži vien nenovērtējam, jo trūkst ziņu, dokumentu un personības dzīves kopskata.

Tieši tā arī notika ar gleznotāja Kārļa Grūbes daiļrades un gaitu izpēti, kas aizsākās 1993.gadā.

Mākslinieka dzīvesstāsts ilustrē ne tikai vienas personības attiecības ar cilvēkiem, laiku un mākslu. Šeit varam saskatīt daudzu latviešu likteņgaitas, kuras bija saistītas un atkarīgas gan no skarbajiem kara laika apstākļiem, uzņēmības, izturības, gan arī no laimīga gadījuma.

No 2019.gada 3.aprīļa līdz 30.aprīlim Mencendorfa namā, Rīgā tiek sarīkota profesora Jāņa Roberta Tillberga audzēkņa Kārļa Grūbes otrā darbu izstāde Latvijā. Pirmā notika 1934.gada martā, aprīlī Kuldīgas Valsts ģimnāzijā.

Kārlis Eduards Grūbe

Dzimis 1902.gada 26.janvārī, Ēveles pagasta Ķempēnu muižā, tirgotāja Kārļa un Kristīnas ģimenē.

Miris 1998.gada 21. decembrī. Portlandē, Oregonas pavalstī, ASV.

No 1921. līdz 1930.gadam studēja Latvijas Mākslas akadēmijā un absolvē J.R.Tillberga Figurālo meistardarbnīcu ar diplomdarbu “Svinīgais solījums”.

Kopš 1932.gada dzīvoja Kuldīgā un strādāja par skolotāju Valsts ģimnāzijā un Arodu skolā. Daudz gleznoja Kuldīgas vecpilsētu un tuvāko apkārtni, portretus, ziedus. Nereti tika darinātas figurālas kompozīcijas, kurās mākslinieks stāstīja par vienkāršiem ikdienas darbiem, kā arī rādīja vietējo sabiedrību Kuldīgā.

1934. gada izstādē tika eksponētas 80 gleznas.

I944.gada vasaras beigās Kārlis Grūbe kopā ar māti un māsas Aijas ģimeni dodas bēgļu gaitās. Jaunākā māsa Laima paliek Kuldīgā, jo ir bērna gaidībās un ceļš var izrādīties par grūtu abiem. Nonākot Vācijā ģimene apmetas Ambergas bēgļu nometnē uz pagaidu dzīvi. 1945./46.m.g. Kārlis strādā Ambergas latviešu vidusskolā par zīmēšanas skolotāju.

1948.gadā mākslinieks dodas uz Apvienoto Karalisti, kur uzsāk visai neparastu dienestu un strādā par tulku hostelī London Brick Co. Drayton Parslow, jo pārvalda 6 svešvalodas. Saziņa ar ģimeni pārtrūkst uz 10 gadiem un atjaunojas tikai 1958.gadā, neilgi pirms viņa pārcelšanās uz dzīvi ASV. K.Grūbe rakstīja savai māsai Laimai uz Latviju: “Sevišķi dziļi un paliekoši ir dienvidu zemēs - Itālijā, Andaluzijā, Grieķijā gūtie iespaidi, kas raduši izpausmi vairākās manās gleznās.”

1958.gadā viņš uzsāk darbu Portlandes (Oregonas pavalsts, ASV), galvenās lielveikalu ķēdes Fred Meyer personāldaļā, kur nostrādā līdz pensijas vecumam. 1964.gadā iegūst ASV pilsonību.
1972.gadā Portlandē sarīko savu otro personālizstādi Masonic Temple sarīkojumu zālē, kur uz divām dienām eksponē 125 gleznas. Šajā laikā mākslinieks arī noslēdz “globālo” pasaules apceļošanu.
K.Grūbe dzīvoja askētisku vecpuiša dzīvi, bet ar latvisku patriotismu sirdī un ziedoja lielas naudas summas gan Oregonas latviešu biedrībai, gan baznīcai. Savas vecumdienas viņš vadīja un noslēdza Oregonas veco ļaužu namā “Rīgas māja”.

Izstādi veido: Anša Grūbes privātkolekcija, Kuldīgas novada muzeja gleznas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Zuzānu kolekcijas, Rakstniecības un mūzikas muzeja un NBS Cēsu Instruktoru skolas glezna, kā arī dokumenti no privātajiem arhīviem un LNA Latvijas Valsts arhīva.

Izstādes kurators:
Guntis Švītiņš, mākslas zinātnieks
e-pasts: [email protected]

Reklāma