Muzeju naktī Āraišos griezīs atpakaļ laika ratu

Āraišu ezermītnes rekonstrukcija un Āraišu baznīca ar mācītājmuižu. 2016.g. septembris.

Muzeju nakts, 20.maijā, Āraišos iegriezīs laika ratu līdz galam atpakaļ, un tur būs iespējams satikt ļaudis no tāliem un vistālākajiem laikiem... varēs satikt arī šodienas cilvēkus ar pagātnes stāstiem... 

Plkst 19.00 – 19.40    Āraišu evaņģēliski luteriskā baznīca - Kokļu mūzikas koncerts - uzstājas Drabešu muižas koklētāji

Plkst. 20.00 – 23.00    Āraišu arheoloģiskajā parkā „Laika rats griežas atpakaļ...”

Būs iespēja iejusties dažādos gadsimtos, dzirdēt, redzēt, piedalītes…

Meitu salā - apmeklētājiem būs iespēja praktiski iepazīt un izmēģināt akmens, bronzas un dzelzs laikmeta tehnoloģijas un piedalīties arheoloģiskā eksperimentā kopā ar ar biedrību Latvijas Arheoklubs.
Ezerpilī – lidojošo ezeru teikas, zāļu sievas Līgas Eglītes tēju darināšana un sajūtu darbināšana – tauste, smarža, dzirde, garša, nojausmas.
Viduslaiku pilsdrupās – Aktīva darbošanās, cīņas paņēmienu izmēģināšana un spēles kopā ar Araisis - vēstures piedzīvojumu pasākumu organizēšana

Plkst. 20.00    Drabešu muižas Amatu mājā
„Ak, skaistā jaunība Āraišos”
Tikšanās ar arheologu Andri Tomašūnu un vēsturnieci Aksildu Petrevicu
/Atmiņu stāsti, dzīvā vēsture, joki un blēņas/

Plkst. 21.00 Drabešu muiža /lapene pie Pils/
„Aizej tur nezin kur”
Orientēšanās Drabešu muižā
/Vada Drabešu muižas iedzīvotāji Inese un Armands Zalaki/

Plkst. 22.00 – 01.00    Drabešu muižas Amatu mājā
Stāstu vakars „Speķa maize”
Vidzemes stāstnieki „Griež laika ratu”

Ieeja: brīva.

Muzeju nakti Āraišos organizē: Āraišu Arheoloģiskais parks, KasTe”, Āraišu Evanģēliski luteriskā baznīca, Āraišu biedrība

Pasākumu atbalsta – Amatas novada pašvaldība.

Reklāma