Nācis klajā žurnāla “Latvijas Arhīvi” 2022. gada 2. numurs

Pievienoja: 
Historia.lv, 03.02.2023

Žurnālā apkopoti seši zinātniski raksti, kas aptver laika periodu no 19. gs. sākuma līdz 20. gs. pirmajai pusei un pat mūsdienām.

Godinot latviešu preses divsimtgadi, žurnāls “Latvijas Arhīvi” piedāvā avotu publikāciju – pirmās latviešu avīzes – mācītāja Karla Vatsona 1817. gadā iecerētās “Mēnešu Avīzes” manuskripta – transkripciju.

Sadaļā “Vēsture” lasāmas publikācijas par karavīru sievu likteņiem Kurzemes un Vidzemes guberņā 19. gs., Latvijas valsts ģerboņa izveidi, sarkano teroru Rīgā 1918. gadā.

Atzīmējot Latvijas Republikas Satversmes simtgadi, šajā numurā publicēts vēsturnieka Jāņa Šiliņa raksts “Latvijas Republikas Satversmes izstrādāšanas process un tā atspoguļojums Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos”.

Žurnālā publicēts arī zinātnisks pētījums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas nacionālo autoritatīvo datu kopas pārveidošana atvērto saistīto datu formā.

Žurnāla saturs pieejams: www.latvijasarhivi.lv

Izdevumu iespējams iegadāties, sazinoties ar mums pa e-pastu: [email protected], žurnāla cena: EUR 3.64.

Avots: arhivi.gov.lv

Reklāma