Notiks arheologiem A.Zariņai un V.Urtānam veltīti zinātniskie lasījumi

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 07.05.2021

LNVM ikgadējie zinātniskie lasījumi šogad notiks 14. maijā no plkst. 9.30 ZOOM platformā un tiešraidē muzeja Facebook lapā. Tie būs veltīti divām izcilām personībām Latvijas arheoloģijā, kurām šogad aprit 100 gadu: Annai Zariņai (01.08.1921.—10.03.2015.) un Vladislavam Urtānam (04.01.1921.—26.07.1989.).

Aicinām sekot līdzi pasākuma video tiešraidei Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Facebook lapā – www.facebook.com/LNVMuzejs Video iespējams skatīties gan Facebook lietotājiem, gan arī tiem, kuri nav reģistrējušies Facebook. Ja neesat reģistrējies, tad uznirstošajā logā, kas aicinās reģistrēties, apakšdaļā jānospiež “Ne tagad” un varēsiet skatīties lapā izvietoto video.

Lasījumu pirmajā daļā būs iespēja noklausīties referātus, kas saistīti ar ilggadējā muzeja darbinieka Vladislava Urtāna profesionālajām interesēm un aktivitātēm jaunās paaudzes audzināšanā. Savos pētījumos par dažādām arheoloģijas tēmām un atmiņām par Urtānu dalīsies gan muzeja darbinieki, gan arī pieaicinātie viesi: Andrejs Vasks, Ināra Kuniga, Juris Urtāns, Arnis Radiņš, Antonija Vilcāne, Baiba Dumpe, Baiba Vaska, Jānis Ciglis, Kristīne Ducmane.

Pasākuma otrā daļa būs veltīta arheoloģei un seno tekstiliju pētniecei Annai Zariņai. Nebūdama muzeja darbiniece, viņa visa mūža garumā turpināja muzeja aizsākto iniciatīvu senā apģērba izpētē, paralēli veicot liela apjoma izrakumus, kuru materiāli tagad glabājas LNVM krājumā. Šajā daļā ar referātiem uzstāsies Irita Žeiere, Gunita Zariņa, Zigrīda Apala. Precīza pasākuma programma tiks izziņota atsevišķi – aicinām sekot aktualitātēm muzeja mājaslapā un sociālajos tīklos!

Programma

I daļas moderatore LNVM Arheoloģijas departamenta pētniece Irita Žeiere

9.30. – 9.40     LNVM zinātnisko lasījumu atklāšana.

Ievadvārdi. LNVM direktora Arņa Radiņa uzruna

9.40 – 10.10    Dr. hab. hist. Andrejs Vasks. 12 gadi kopā ar Vladislavu Urtānu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā

10.10 – 10.40  Dr. hist. Kristīne Ducmane (LNVM). 15. gadsimta atsvariņu atradums Rembates muižas depozītā

10.40 – 11.10  Mg. hist. Jānis Ciglis (LNVM).  Lejasbitēnu un Boķu senkapi – kopīgais un atšķirīgais sēļu izcelsmes kontekstā

11.10 – 11.40  Dr. hist. Antonija Vilcāne (LU Latvijas vēstures institūts).  Orientācijas nozīme apbedīšanas tradīcijās. Ieskats historiogrāfijā

11.40 – 12.10  Dr. hist. Arnis Radiņš (LNVM). Daugavas lejteces pilskalni 12. un 13. gs. mijā. Jautājumā par arheoloģisko liecību un rakstīto avotu sakritību/nesakritību

12.10 – 12.40  Dr. hist. Juris Urtāns. Vladislavs Urtāns. Dēla atmiņas un/vai pārdomas

12.40 – 13.40 Pusdienu pauze

II daļas moderators LNVM Arheoloģijas departamenta vadītājs Jānis Ciglis

13.40 – 14.10  Dr. art. Baiba Vaska (LNVM). Pūcessaktas jaunu atklājumu gaismā

14.10 – 14.40  Mg. hist., Mg. art. Baiba Dumpe (LNVM). Podniecības krāsnis Latvijas pilskalnos

14.40 – 15.00 Mg. hist. Ināra Kuniga (Bērnu un jauniešu centrs Rīgas skolēnu pils). Vladislavs Urtāns un Arheoloģijas pulciņš

 15.00 – 15.10 Dokumentālās filmas „Latvijas senie pilskalni” (1977. gads, Vladislava Urtāna scenārijs) demonstrējums

 15.10 – 15.30  Dr. hist. Gunita Zariņa (LU Latvijas vēstures institūts). Atmiņu pavedieni. Anna Zariņa

15.30 – 15.50  Mg. hist. Irita Žeiere (LNVM). Annas Zariņas darba gaitas un ieguldījums arheoloģijā

15.50 – 16.10  Dr.hist. h. c.  Zigrīda Apala. Anna Zariņa dažos atmiņu atspulgos

Reklāma