Notiks ikgadējie LNVM zinātniskie lasījumi

Klausītāji LNVM rīkotā starptautiskā zinātniskā konferencē “Ceļā uz latviešu tautu”. 2016.g. 14.septembris.

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs aicina uz ikgadējiem muzeja zinātniskajiem lasījumiem 2017. gada 17. maijā Brīvībās bulvārī 32 (4. stāva Konferenču zālē).

10.00 – Arnis Radiņš. Lasījumu atklāšana. Ievadvārdi.

10.10 – Normunds Grasis. Auklas keramikas kultūra Eiropā: fakti, hipotēzes un pieņēmumi.

10.30 – Ingrīda Līga Virse, Rasma Lezdiņa. Mazkatužu kapulaukā atrastā dzelzs stopsakta.

10.50 – Artūrs Tomsons. Daži Austrumbaltijas bronzas laikmeta metālapstrādes jautājumi eksperimentālā skatījumā.

11.10 – Mārtiņš Vāveris. 12 Cēzaru monētas LNVM krājumā.

11.30 – Una Dževečka. Ieskats 19. gs. un 20. gs. sākuma brunču šūšanas paņēmienos.

11.50 – Imants Cīrulis. Kā uzrunāt latvieti. Komunikatīvās stratēģijas 18.-19. gadsimta funkcionālajos un tautas apgaismības tekstos.

12.10 – Arnis Strazdiņš. Pedagoga Indriķa Palēviča kolekcija LNVM un tās izmantošanas iespējas pedagoģijas vēstures pētniecībā.

12.30 – 13.30 pārtraukums.

13.30 – Toms Ķikuts. RLB muzeja darbības pirmsākums (1869.-1894.).

13.50 – Anda Ozoliņa. RLB numismātikas kolekcija.

14.10 – Gunita Baumane. Fotogrāfijas loma Latvijas vēstures atspoguļošanā – fotonegatīvu kolekcijas komplektēšana un izmantošana LNVM (19. gs. beigas-21. gs. sākums).

14.30 – Līga Ločmele. 2. pasaules kara laikā Rīgas pils pagrabos iemūrētie Latvijas armijas priekšmeti (1941.-1950.) LNVM krājumā.

14.50 – Arnis Radiņš. Pārmantotības problēmas muzejā. 1944.-1950.

15.10 – Diskusijas. Konferences noslēgums.

15.30 – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja rakstu 22. sējuma – Baibas Vaskas monogrāfijas “Rotas un ornaments Latvijā no 13. gs. līdz 18. gs. vidum” atvēršana.

Reklāma