Notiks konference “Neatkarības anatomija: drošība un tās apdraudējums Baltijas reģionā gadsimtu gaitā”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 12.09.2023

Lai tuvinātu jēdzienus “drošība un draudi” to mūsdienu izpratnei, nepietiek zināt šo vārdu nozīmi – ir nepieciešams aplūkot gan drošības, gan tās apdraudējuma veidus to vēsturiskajā izpratnē gan globālā, gan reģionālā, gan valsts mērogā.

Tradicionāli ar “draudiem” saprot ārēju militāro apdraudējumu, kas vērsts pret valsts stabilitāti, taču drošības draudi mēdz būt daudzveidīgi: tie ir gan sociālās drošības, gan ekonomiskās un tautsaimnieciskās stabilitātes, gan arī cilvēkdrošības un pat kultūras un informatīvās telpas drošības jautājumi. Šāda veida apdraudējums ir novērojams Baltijas reģionā jau kopš neatkarīgu valstu tapšanas laika 20. gadsimtā, lai gan nereti drošības draudi sakņojas vēl senākos vēstures periodos. Tomēr līdz ar straujo tehnoloģisko attīstību, globalizāciju un mainīgo ģeopolitisko stāvokli Baltijas reģiona valstis mūsdienās sastopas ar arvien jauniem un arvien modernākiem iekšējiem un ārējiem drošības izaicinājumiem, kas iziet ārpus tradicionāli pieņemtajiem apdraudējuma ietvariem.

Lai kompleksi analizētu drošības izaicinājumus un drošības stāvokļa mainīgo dinamiku Baltijas telpā, Latvijas Kara muzejs un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte rīko starpdisciplināru starptautisku zinātnisko konferenci “Neatkarības anatomija: drošība un tās apdraudējums Baltijas reģionā gadsimtu gaitā”, kas norisināsies 2023. gada 21. – 22. septembrī Latvijas Kara muzejā, Rīgā, Smilšu ielā 20.

Konferencē piedalīties dažādu zinātņu un nozaru eksperti no 11  Eiropas valstīm: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Beļģijas, Ukrainas, Čehijas, Zviedrijas, Horvātijas un Rumānijas.

Konferences programmu iespējams lejupielādēt ŠEIT!

Avots: karamuzejs.lv

Reklāma