Notiks lekcija “Pilskalni Latvijā un to pētniecība 19.–21. gadsimtā”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 14.11.2023

Atzīmējot 100 gadus kopš Latvijā lielākās un nozīmīgākās kultūras pieminekļu saglabāšanas institūcijas – Pieminekļu valdes – dibināšanas, muzejs 2023. gadā rīkojis dažādus pasākumus Pieminekļu valdes veikuma apzināšanai un izvērtēšanai. Tam būs veltīta arī arheologa, LNVM Arheoloģijas departamenta vadītāja Jāņa Cigļa lekcija “Pilskalni Latvijā un to pētniecība 19.–21. gadsimtā” 21. novembrī Brīvības bulvārī 32.

Pieminekļu valdes paspārnē tika veikts nozīmīgs darbs Latvijas pilskalnu apzināšanā, reģistrēšanā, aizsardzībā un pētniecībā. Ernesta Brastiņa pilskalnu apzināšanas ekspedīciju laikā fiksēja kopumā 283 pilskalnus, kuru apraksti un uzmērojumi tika izdoti četros sējumos. Valsts aizsardzībā tika ņemti vairāk nekā 180 pilskalni. 1930. gadu otrajā pusē izvērsās ļoti plaša pilskalnu arheoloģiskā pētniecība, kuras rezultātā tika iegūts ap 20 000 senlietu un ļoti nozīmīga informācija, bez kuras arī mūsdienās nav iespējams risināt nevienu Latvijas senvēstures problēmu.

Taču pilskalnu pētniecība notika arī pirms un pēc tam. Lekcijā paredzēts dot hronoloģisku ieskatu par pilskalnu pētniecību Latvijā no 19. līdz 21. gadsimtam, izceļot un salīdzinot samērā īsajā (1923–1944) Pieminekļu valdes darbības laikā paveikto ar laika periodu pirms un pēc Pieminekļu valdes darbības.

Lekcijas sākums 17.30, ieeja – bez maksas.
Attālināta pieslēgšanās: facebook.com/LNVMuzejs

Reklāma