Notiks lekcijas par Cēsu arheoloģijas, arhitektūras un dabas pieminekļiem

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.02.2017

Livonijas ordeņa Cēsu pilsdrupas. 2006.g. V.Grīviņa foto.

Cēsu viduslaiku pils, Sv. Jāņa baznīca, pilsmuiža un vecpilsētas nami glabā aizraujošus stāstus par pilsētas vēsturē nozīmīgiem notikumiem un personībām. Ne mazāk saistoši ir pilsētas apkārtnē esošie dabas objekti. Lai mūsdienu cēsniekiem sniegtu iespēju padziļināt zināšanas par Cēsu kultūras un dabas mantojumu, “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” rīko lekciju ciklu “IZZINI CĒSIS!”. Tā ietvaros Cēsu muzeja vēsturnieki un vieslektori stāstīs par pilsētas nozīmīgākajiem arheoloģijas, arhitektūras un dabas pieminekļiem.

Lekcijas norisināsies no februāra līdz aprīlim, divas reizes nedēļā, otrdienās un ceturtdienās, plkst. 17:15, Cēsu Jaunās pils semināru zālē. Vienas lekcijas apmeklējuma cena: 2,- EUR.

Lekciju cikls vienlaicīgi būs jauno Cēsu pils kompleksa gidu apmācība. Lai iegūtu gida apliecību, interesentiem būs jānoklausās visas teorētiskās lekcijas (februāris, marts), jāapmeklē praktiskās nodarbības (aprīlis), kā arī jānokārto noslēguma pārbaudījums. Praktiskajās nodarbībās kursantiem būs iespēja padziļināti izzināt Cēsu Vēstures un mākslas muzeja ekspozīciju, apgūt publiskās runas prasmes un iepazīt gida darbu Cēsu pilsētas paraugekskursijā.

Lekciju cikls “IZZINI CĒSIS!”
FEBRUĀRIS    
14.02. 17:15    Vācu ordeņa Cēsu pils: varas centrs un dzīvesvieta /Gundars Kalniņš/
16.02. 17:15    Livonijas kara laika notikumi Cēsu pilī: laikabiedru liecības un arheologu atklājumi /Gundars Kalniņš/
21.02. 17:15    Cēsu pilsdrupas: pamestība un jauns sākums /Gundars Kalniņš/
23.02. 17:15    Cēsis pirms Cēsīm: arheoloģiskās liecības par Cēsu senākajiem iedzīvotājiem /Eduards Plankājs/
28.02. 17:15    Cēsu pilsēta viduslaikos: apbūve, nocietinājumi, iedzīvotāji /Eduards Plankājs/
MARTS    
2.03. 17:15     Rīgas ielas nami un to saimnieki /Dace Cepurīte/
7.03. 17:15     Pilsētas namu vēsture: 19. gadsimta arhitektūras mantojums Cēsīs /Daumants Vasmanis/
9.03. 17:15      Sakrālās arhitektūras mantojums Cēsīs /Gundars Kalniņš/
14.03. 17:15    Cēsu Sv. Jāņa baznīca /Gundars Kalniņš/
16.03. 17:15    Cēsu pilsmuižas saimnieki no Graboviem līdz Zīversiem /Vija Rozentāle/
21.03. 17:15    Cēsu pilsmuižas komplekss: dzīvojamie nami, saimniecības ēkas un parki /Sanda Salmiņa/
23.03. 17:15     Cēsu Jaunā pils: būvvēsture, interjera apdare un iekārtojums /Vija Rozentāle/
28.03. 17:15     Dabas objekti Cēsīs /Andris Klepers/
30.03. 17:15     Dabas objekti Cēsīs /Andris Klepers/

Vairāk informācijas pa tālruni 26339342

Reklāma