Notiks seminārs par Rīgas pils vēsturi un arhitektūru

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 19.11.2021

26. novembrī LNVM rīko Rīgas pils vēsturei un arhitektūrai veltītu semināru un aicina būt klausītājiem šajā pasākumā, kas tiks raidīts muzeja Facebook lapā.

Seminārs iedibinās tradīciju veltīt muzeja vēsturiskajai mājvietai seminārus, konferences un citus pasākumus, lai mērķtiecīgi atklātu Rīgas pils arhitektūras un vēstures daudzslāņainību, diskutētu par neskaidrajiem pētnieciskajiem jautājumiem.

Pirmajā seminārā piedalīsies arheologi, vēsturnieki, arhitekti, mākslas un arhitektūras vēsturnieki, kuri pētījuši vai patlaban ir aktīvi iesaistīti Rīgas pils izpētē un padziļina mūsu izpratni par šo starptautiski nozīmīgo mantojuma objektu. Referentu vidū būs gan LNVM pētnieki (Arnis Radiņš, Anita Meinarte, Jānis Ciglis, Mārtiņš Vāveris), gan arī citi pils izpētes un atjaunošanas procesā iesaistītie speciālisti (arhitekti Arturs Lapiņš un Pēteris Blūms, arhitekts un būvpētnieks Ilmārs Dirveiks), kuru priekšlasījumu tematiskajā lokā būs gan Rīgas pils izpētes avoti un historiogrāfija, būvvēsture un arheoloģisko atradumu interpretācija, gan pils ikonogrāfija un atsevišķu ar pili saistītu vēsturisko notikumu izpēte.

Semināra norises laiks: 10.00–15.00, tiešrāde: facebook.com/LNVMuzejs

Aicinām sekot semināra norisei un piedalīties diskusijā par referentu izvirzītajiem jautājumiem un tēmām! Par iespējamām izmaiņām tiks ziņots atsevišķi.

Semināra programma:

10.00−10.10 Semināra pieteikums. Rīgas pils kastelas atjaunošanas projekta aktuālā situācija

10.10−10.40 Arnis Radiņš (LNVM). Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ģeogrāfija Rīgas pilī

10.40−11.10 Mārtiņš Vāveris (LNVM). Monētu atradumi Rīgas pilī

11.10−11.40 Anita Meinarte (LNVM). Rīgas pils grafikā un glezniecībā no 16. gs. līdz 19. gs. vidum

11.40−12.10 Artūrs Lapiņš, arhitekts. Rīgas pils − cietoksnis starp diviem cietokšņiem

12.10−13.00 Pārtraukums

13.00−13.30 Jānis Ciglis (LNVM). Rīgas pils pētnieku skatījumā. 16.−21. gs.

13.30−14.00 Pēteris Blūms, arhitekts. Rīgas pils izpētes ekspedīcijas 1970. gados

14.00−14.30 Ilmārs Dirveiks, arhitekts, būvpētnieks. Rīgas ordeņpils arhitektūras izpētes pēdējie 20 gadi. Jaunākās atziņas

14.30−15.00 Diskusija

Reklāma