Notiks zinātniskie lasījumi “Nesenās vēstures pētniecība. Pieredze. Problemas”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 09.11.2022

29. novembrī tiešsaistes platformā Zoom notiks Madonas muzeja organizētie zinātniskie lasījumi “Nesenās vēstures pētniecība. Pieredze. Problēmas”, kuros piedalīsies atmiņu institūciju - muzeja, arhīva, bibliotēkas un augstskolu pētnieki, lai runātu par aktuālajiem jautājumiem mūsdienu vēstures un nesenās pagātnes pētniecībā, daloties ar secinājumiem un galvenajiem problēmjautājumiem.

Zinātniskajos lasījumos piedalīsies Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslas institūta pētniece, Dr.Art Ieva Vītola, kura runās par nesenajiem atklājumiem pilskalnu pētniecībā, pievēršot uzmanību pilskalnu saglabāšanai un informācijas pieejamībai plašākā sabiedrībā. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks Dr.Philol. Gatis Ozoliņš runās par aktuālu tēmu, kas saistās ar pilsētas naratīviem. Latvijas Nacionālā vēstures arhīva Cēsu zonālā valsts arhīva eksperte Mg.archi. Anda Opoļska pievērsusies pētījumiem par nacionālo dokumentāro mantojumu, kas ir vēstures pētniecības avots. Savukārt Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta lietišķo pētījumu projektu vadītājs Mg.sc.soc. Gints Klāsons runās par mūsdienu muzeju apmeklētāju. Madonas novada bibliotēkas uzziņu lasītavas galvenā bibliotekāre Sarmīte Radiņa sniegs ieskatu bibliotēkas un novadpētniecības jautājumos un aktualitātēs. Madonas muzeju pārstāvēs divi vēsturnieki: Mg.hist. Natālija Seļma, runājot par Dziesmu un deju svētku tradīciju pētniecības problēmām, aplūkojot tieši Madonas lokālo gadījumu un Mg.hist. Ilze Gaujēna, kura noslēgs zinātniskos lasījumus ar nesenās vēstures pētniecības aktualitātēm un secinājumiem.

Lai piedalītos zinātniskajos lasījumos kā klausītājs, nepieciešams aizpildīt pieteikumu šajā saitē: https://forms.gle/y7qTdxH3bbyRXVjT9 vai arī atsūtīt apstiprinājumu uz e-pastu [email protected]

Reklāma