Novadpētnieki seminārā Vecpiebalgā gūst pieredzi un iedvesmu

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 09.07.2019

Edgara Žīgura priekšlasījums "Vecsaimniecība kā lauku kultūrvēsturiskās ainavas pamatelements." Vēveri, Vecpiebalgas pagasts. 2019.g. 29.jūnijs. V.Grīviņa foto.

29. un 30. jūnijā Vecpiebalgas “Vēveros” ciklā “Kas pagātni pētī, nākotni svētī!” norisinājās Latvijas vēstures materiālu krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv sadarbībā ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju rīkotais novadpētnieku mācību seminārs ar lauka praksi. Seminārs, kurā piedalījās 20 novadpētnieki – gan interesenti-amatierpētnieki, gan profesionāli vēsturnieki, bibliotekāri un folkloristi, pulcēja dalībniekus no dažādām Vidzemes vietām, Ziemeļlatgales, Rīgas.

Semināra priekšlasījumu tēmas organizatori – Valters Grīviņš un Edgars Žīgurs – bija izvēlējušies, lai apvienotu novadpētnieku izglītošanu un redzesloka paplašināšanu ar lokālās vēstures pētniecībā nepieciešamo prasmju un iemaņu, darba kvalitātes celšanu, sadarbības un savākto materiālu publicēšanas veicināšanu.

Abas semināra dienas bija strukturētas līdzīgi – priekšpusdienā trīs teorētiskie lasījumi un diskusija, pēcpusdienā – lauka prakse mācību ekskursijā, kurā, dodoties pa iepriekš izstrādātu maršrutu Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas pagastā, ainavā tika apskatīti un iepazīti lasījumu tematiem atbilstoši kultūras pieminekļi un kultūrvēsturiskās ainavas elementi. 

Kopā abās dienās tika aplūkotas šādas tēmas:
1) Apzināšanas ekspedīcija: sagatavošanās, darba metodika, materiālu apstrāde un
publicēšana. VALTERS GRĪVIŅŠ (Historia.lv)
2) Mazie darvas/ogļu un kaļķu cepļi – mazpazīstami mežu saimniecības vēstures pieminekļi.
VALTERS GRĪVIŅŠ (Historia.lv)
3) Vecsaimniecība kā lauku kultūrvēsturiskās ainavas pamatelements. EDGARS ŽĪGURS (Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs)
4) Mutvārdu vēstures apzināšana un vākšana (intervijas). AGITA LAPSA (Valmieras integrētā bibliotēka)
5) Vietvārdi, to nozīme un vākšanas metodika. VALTERS GRĪVIŅŠ (Historia.lv)
6) Biežāk sastopamie Arheoloģijas pieminekļi lauku kultūrainavā: senkapi, kulta vietas un apmetnes. VALTERS GRĪVIŅŠ (Historia.lv)

Kā zināms, atbilstošāko vērtējumu notikumam vai pasākumam sniedz nevis rīkotāji, bet dalībnieki. Tādēļ semināra rīkotāji lūdza dalībniekiem pēc atgriešanās mājās uzrakstīt e-pastā pāris rindiņas par saviem iespaidiem. Piedāvājam ieskatam dažas no atsauksmēm:

“Man ļoti patika teorijas un prakses proporcijas; patika viedi izplānotie maršruti. (…) Kopumā ļoti iedvesmojošs seminārs!” (Laine Lapiņa, Jaunpiebalga)

Par Laines iespaidiem seminārā vairāk var izlasīt (un apskatīt) viņas blogā ŠEIT.

***

“Paldies par organizēšanu - seminārs bija ļoti rūpīgi izplānots un pārdomāts. Man ļoti patika!!! Ļoti vērtīgi ir šādas lietas redzēt dabā, lai vēl vairāk mēs katrs spētu izvērtēt līdzīgas situācijas katrs savā vietā konkrētā vietā. Ļoti vērtīgi, protams, ir arī savstarpējie kontakti.” (Sandra Pilskalne, Kārķi)

***

“Pateicos par sniegto iespēju un teicami organizēto semināru, kura laikā būtiski pilnveidoju savas zināšanas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma tipoloģijā u.tml. Par semināra praktisko norisi un organizatorisko pusi man ir vislabākie iespaidi. LU vēstures studiju programmās novadpētniecība kā vēstures palīgdisciplīna tiek apskatīta ļoti virspusēji, tāpēc šis seminārs bija lieliska iespēja paaugstināt novadpētniecisku darbu izstrādes kvalitāti un turklāt praksē aplūkot vēsturiskus objektus/ vietas, kur bez zināšanām varētu paiet garām metra attālumā. Stāstījumi bija ļoti interesanti un noderīgi, taču kā ieteikumu vēlos izvirzīt nepieciešamību padziļinātāk pievērsties arī interesentu informēšanai par iespējām atrast konkrētas ar novadpētniecību saistītas avotu un literatūras grupas (kādos arhīvos, fondos utt.). 

Ja būtu iespēja, noteikti vēl apmeklētu šādus seminārus.

Novēlu turpināt iesākto!” (Jorens Plūksnis, Līgatne)

***

“Paldies par lielisko semināru! (…) Patika viss, gan teorētiskā daļa, gan uzskate dabā, kas bija ļoti loģiski pārdomāta. Tiešām daudz jauna uzzināju un beidzot tiku pat pie rijas apskates. (...)
Vienmēr interesanti izzināt jaunas tēmas, kā jau Jūs minējāt. Tagad mežā došos ar pavisam citu aci.  Vērtīgi, ka prezentācijā norādījāt avotus, tos piefiksēju kā derīgus arī savos pētījumos. Arī novadpētniecības praktiķa padomi un ieteikumi vērā ņemami, sevišķi par karšu izmantošanu. Tā nereti bijusi problēma ekspedīcijās -  vēlāk atrast īsto māju, ja atmiņa pieviļ :)

Izcila bija Edgara [Žīgura] prezentācija, tā papildināja prof.Kursītes savulaik vadīto kursu par entogrāfisko arhitektūru un tā iespaidu uz pilsētarhitektūru (Laube, Pēkšēns). Balstīta pamatīgā izpētē, informācijas bagāta un sniedza arī praktiskus padomus.

Labprāt piedalītos šādos semināros vēl. Pat, ja tas neskar dzīves vietas apvidu, uzskatu, ka mūsu zemes un tās kultūrvēstures izzināšana ir vērtīgs un saturīgs laika pavadīšanas veids.” (Kristīne Rotbaha, Vecpiebalga)

***

Liels paldies par jauko divu dienu novadpētnieku semināru ar lauka praksi! Paldies Vēveru saimniekam par sirsnīgu uzņemšanu!

Mani ļoti patīkami pārsteidza Piebalgas kultūras mantojums un kultūrvēsturiskā ainava. Sameklēt Vēverus bija diezgan viegli, kaut braukšana pa kalnainajiem un līkumotajiem grants ceļiem nedaudz mulsināja. Vēveros biju pirmo reizi. Ļoti patika tas ko es tur redzēju. Kaut gan sapratu ka darba Vēveros netrūkst. Uzturoties Vēveros sajūta bija tāda, ka nupat cilvēki tur ir saimniekojuši bija tāda kā iepriekš dzīvojošo saimnieku un ļaužu klātesamība. 

Seminārs ļoti pārdomāts. Interesanti un zinoši lektori. Patika tas, ka pēc lekcijas bija iespēja izbraukt lauka praksē un ieraudzīt kā tas izskatās dabā. Paldies par dalīšanos savā pieredzē! Paldies par sarunām pie ugunskura!

Ļoti priecājos  par iespēju iepazīt jaunus cilvēkus. 

(…) Ko līdzīgu labprāt arī vēl apmeklētu. Jūs devāt jaunu iedvesmu darbam un daudz pozitīvu emociju!

Lai top jauni projekti!

(Ligita Spridzāne, Nemateriālās kultūras mantojuma centrs “Upīte”, Viļakas novads, Šķilbēnu pagasts, Upīte)

***

“Pozitīvais priekš manis, dodot novērtējumu semināram, ir tas, ka turp braucu bez jelkādām  iepriekšējām domām vai paredzējumiem, kas mani sagaida. Līdz ar to biju pilnībā atvērta visam. Un rezultātā neesmu vīlusies, bet gan smēlusies zināšanas un ierosmes.” (Ilze Dauvarte, Brenguļi)

Lai arī seminārs ir aizvadīts, tomēr projekts kopumā turpinās līdz rudenim un semināra dalībniekiem ir iespēja piedalīties Historia.lv rīkotā mācību ekspedīcijā, Vecpiebalgas “Vēveru” etnogrāfisko sētu grupas kultūrvēsturiskās aploces teritorijā apsekojot un dokumentējot vecsaimniecības, arheoloģijas, arhitektūras un citus kultūras pieminekļus, aptaujājot teicējus un fiksējot mutvārdu vēstures liecības. 

Savukārt 17.jūlijā projekta īstenotāji rīko atvērto ekspedīciju, kurā ar iepriekšēju pieteikšanos var piedalīties arī citi interesenti. Pieteikšanās: Edgars Žīgurs: [email protected], 29181219.

Semināra attēlu galerija:
https://www.historia.lv/galerija/novadpetnieku-macibas-seminars-ar-lauka... 

Semināra slīdrādes:

https://www.historia.lv/biblioteka/historialv-rikota-novadpetnieku-semin...

Informācija:
Valters Grīviņš, [email protected], 29151826

Projekts tiek īstenots ar Vidzemes plānošanas reģiona, VKKF un Latvijas valsts mežu finansiālu atbalstu.

Reklāma