Par 2020.gada arheoloģijas pieminekli nosauc Āraišu ezermītni

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 17.02.2020

Rekonstruētā Āraišu ezermītne skatā no baznīcas krasta. 2017.g. 20.maijs. V.Grīviņa foto.

Latvijas Arheologu biedrība kopš 2014. gada katru gadu izraugās kādu no Latvijas arheoloģiskajiem pieminekļiem, kam pievērst īpašu uzmanību: šogad tā ir Āraišu ezerpils.  Latvijas teritorijā zināmas vien desmit ezerpilis, starp kurām Āraišu ezerpils ir vienīgā, kurā notikuši plaši arheoloģiskie pētījumi, un to rezultātā tapusi arī seno latgaļu apdzīvotās salas apbūves rekonstrukcija. 

Āraišu ezera saliņa kā arheoloģisks objekts zināma no 19. gadsimta otrās puses, kad tur notika nelieli pārbaudes izrakumi. Plašāka izpēte Jāņa Apala vadībā tika uzsākta 1965.gadā un ar pārtraukumu kopumā norisinājās 10 sezonas.  Izpētē konstatēja 5 apbūves kārtas, turpat pusotra simta atsevišķu koka celtņu paliekas, tika iegūts ļoti bagātīgs 9.–10. gadsimta arheoloģiskais materiāls - darbarīki, rotas, keramika u.c. 

Āraišu ezermītnes saliņa skatā no baznīcas krasta. Ezermītnē uzsākti izrakumi. 1967.g. vasara. Fotogrāfs nezināms. Attēls no Melānijas Vanagas muzeja krājuma.

Neparasti labi saglabājušās apbūves paliekas, dažādas atrastās koka ēku detaļas rosināja domāt par ezerpils apbūves rekonstrukcijas iespējām. Rekonstrukcijai J.Apals izvēlējās hronoloģiski senāko, vislabāk saglabājušos 9. gadsimta apbūvi un kopā ar arhitektu Dz.Dribu izstrādāja visa kompleksa rekonstrukcijas projektu mērogā 1:1. 1981. gadā uzcēla pirmo 9. gs. dzīvojamās ēkas rekonstrukciju, bet plašāka ezerpils rekonstrukcijas celtniecība izvērtās sākot ar 1990. gadu. Šobrīd apmeklētāji Āraišu arheoloģiskajā parkā var apskatīt daļēju Āraišu ezerpils rekonstrukciju, gan arī Āraišu viduslaiku pilsdrupas un bronzas un akmens laikmeta mītņu rekonstrukcijas.  

2020. gada 17. septembrī arheologam Jānim Apalam būtu apritējuši 90 gadu, un, godinot viņa piemiņu un paveikto, Latvijas arheologu biedrība par 2020. gada arheoloģijas pieminekli pasludina Āraišu ezerpili. Āraišu arheoloģiskajā parkā visa gada garumā paredzētas dažādas aktivitātes: Otrās arheoloģijas dienas jūnijā, pastāvīgās ekspozīcijas atklāšana apmeklētāju centra jaunuzceltajā ēkā, J.Apalam veltīta konference septembrī u.c. pasākumi, par kuru norisi informācija sekos. 

Avots:

arheologubiedriba.lv

Reklāma