Pie Priekules atklāts jauns bedrīšakmens

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 30.04.2019

Foto/Photo: Andris Grīnbergs, LPC, 15.04.2019.

Jaunatklāts bedrīšakmens Priekules apkārtnē. Ziņas par to no atklājēja, bedrīšakmeņu pazinēja Uģa Osteļa saņēmām 1.aprīlī. Datums tāds, kas, protams, prasa būt uzmanīgiem. Tomēr šoreiz lieta nopietna un bez jokiem. Bedrīšakmens pašā Priekules pagasta nomalē, Elkuciema apkārtnē tiešām bija atradies. 15.aprīlī tas tika apstiprināts un izpētīts, tādejādi bedrīšakmeņu skaitu Latvijā palielinot līdz 96.

Elkuciema bedrīšakmens izmēros nav liels – 1,45 m garš, 1,40 m plats un nepilnu metru augsts, tilpums – 1 kubikmetrs. Tā virspusē saskatāmas 6 drošas senās bedrītes. Līdzīgi kā citiem bedrīšakmeņiem, arī šim viena no bedrītēm ir dziļāka par citām. Bedrīšakmens atrodas ap 600 m uz austrumiem no Elku kapiem, neliela paugura nogāzē, 8 m no tīruma malas, bērzu mežiņā, ko plānots drīzumā nocirst. Veicot mežistrādi būtiski ir jaunatklāto senvietu – bedrīšakmeni nepārvietot un nebojāt, vēlams būtu tuvākos kokus ap to atstāt.

A new cupmarked stone found in a culturally interesting area in Priekule district, Kurzeme region. It was found near Elkuciema village and Elku cemetery (Elku - translated from Latvian – idol). On the stone surface found 6 cupmarks.

Foto/Photo: Andris Grīnbergs, LPC, 15.04.2019.

Avots:

Petroglifu centra facebook lapa.

Reklāma