Seminārs par Latvijas vēstures avotiem dažādos krājumos

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.04.2021

Latviešu apdzīvotās zemes karte pēc visjaunākiem karšu materiāliem un paša krātām ziņām M. Siliņa izdota un apgādāta / akmenī griezis M. Siliņš, 1901. Fragments.

7. aprīlī plkst. 11.00 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) notiks zinātniski praktisks seminārs “Publicēti un nepublicēti Latvijas vēstures avoti dažādu atmiņu institūciju krājumos”. Tiešraide būs skatāma LNB Facebook lapā un mājaslapā.

Seminārā pētnieki iepazīstinās ar jaunākajiem atklājumiem Latvijas Nacionālā bibliotēkas krājumā.

Seminārs ir daļa no bibliotēkas īstenotā valsts pētījumu programmas projekta “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”, nr. VPP-IZM-2018/1-0022.

Projekta mērķis ir aktualizēt līdz šim mazapgūtus Latvijas dokumentārā mantojuma aspektus, vēstures periodus un jautājumus. Pamatojoties uz jaunradītajām zināšanām, rosināt konceptuālas diskusijas par jēdzienu “dokumentārais mantojums”, tā vietu kopējā nacionālā kultūras mantojuma kontekstā un bibliotēku lomu tā izpētē un tālāknodošanā sabiedrībai.

Programma:

• 11.00 – 11.20 Lilija Limane “Latgaliešu dzejnieka Andriva Jūrdža (1845–1925)
mazdēla Aleksandra Jūrdža literārais mantojums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā”
• 11.20 – 11.40 Ginta Ieva Bikše “Latvijas izcelsmes Spānijas pilsoņu kara dalībnieku vēstules laikrakstā “Strādnieku Cīņa” (1937–1939)”
• 11.40 – 12.00 Dimitrijs Zinovjevs “Pētera Betgera grafikas kolekcija kā Rietumeiropas iespiedgrafikas pētīšanas avots”
• 12.00 – 12.20 Jana Dreimane “Bibliotekārs aizsargu formastērpā – kādas fotogrāfijas aizkadra stāsts”
Pārtraukums 20 min
• 12.40 – 13.00 Mārtiņš Mintaurs “Latvijas arhitektūras mantojuma izpētes avoti LNB Retumu krājumā: ieskats 20. gs. otrās puses rokrakstu kolekcijās”
• 13.00 – 13.20 Reinis Vāvers “Pirmās kartes latviešu valodā”

Reklāma