Senākais dokuments LNA krājumā - bīskapa Alberta rīkojums par hospitāļa dibināšanu Rīgā 1220.g.

Pievienoja: 
Historia.lv, 18.08.2015

Bīskapa Alberta rīkojums par hospitāļa dibināšanu Rīgā 1220. gadā. LNA publicitātes attēls.

Latvijas Nacionālais arhīvs savā facebook lapā publicējis senāko tā krājumā esošo dokumentu. Tas ir Bīskapa Alberta rīkojums par hospitāļa dibināšanu Rīgā 1220. gadā. Šis 13. gadsimta sākuma dokuments rakstīts uz pergamenta latīņu valodā, diemžēl piekārtais zīmogs nav saglabājies.

Tulkojums: 
''Svētās un nedalāmās Trīsvienības vārdā. Alberts, no Dieva Žēlastības Rīgas bīskaps. Visi, kas šo rakstu redzēs, lai to atceras uz mūžiem. Lai tas, kas piešķirts svētiem dibinājumiem, proti, klosteriem, hospitāļiem vai nabagu uzturēšanai, laika gaitā nepazustu vai nenonāktu aizmirstībā, nepieciešams radīt tiem pastāvīgu drošību un dot ziņu par tiem nākamajām paaudzēm. Tādēļ mēs paziņojam, ka esam jaunajā Rīgas pilsētā uzcēluši hospitāli nabago un slimo vajadzībām, un pasludinām, ka nevienam citam kā tikai mums pienākas virsuzraudzība pār to, tā, ka mēs iecelsim tur prasmīgus uzraugus un nederīgos atlaidīsim. Tā iemītniekiem arī jādod iespēja – tāpat kā tas parasts citos hospitāļos – noturēt savā namā dievkalpojumus, kuros viņi var pieminēt arī savus brāļus un labdarus, tomēr izņemot apbedīšanu un garīgo aprūpi. Tādēļ ikviens, kas atdāvina savu mantu nabago uzturēšanai, savu algu saņems no Kristus, kurš mūsu dēļ kļuva nabags. Mēs savukārt apstiprinām šo rakstu ar sava vārda zīmi un savu piekarināto zīmogu. Izdots 1220., mūsu bīskapa amata pildīšanas 22. gadā. Āmen.''

Noraksts latīņu valodā:
''In nomine sanctae et indiuiduae trinitatis. Albertus Dei gratia, rigensis Episcopus. Vniuersis praesentem paginam inspecturis in perpetuum. Ea quae in pias causas statuuntur videlicet in religiosas domos ad hospitalia seu pauperum sustentationes, ne cum tempore labantur aut obliuione tradantur, sua decet firmitate muniri et ad notitiam posterorum transmitti. Vnde notum facimus quod ad usus pauperum infirmantium Hospitale in nova ciuitate Rige construximus, et ne quis eis dominetur praeter nos liberum esse statuimus, qui prouisores eis idoneos ponemus et minus utiles deponemus. Diuina quoque secundum morem aliorum hospitalium infra suum receptaculum habebunt, ubi etiam memoria fiat suorum fratrum et benefactorum absque sepultura et cura parrochiali. Si quis igitur ad sustentationem corundem pauperum sua largitus fuerit, a Christo, qui pro nobis pauper factus est suam consequetur retributionem. Nos autem praesentem paginam scripto nostro & sigilli nostri appensione munimus. Datum Anno Mo CCo XXo Pontificatus NOSTRI anno XXo secundo. Amen.''

Avots:

facebook.com

Reklāma