Stāstīs par jaunā rakstu krājuma "Latvija un latvieši" tapšanu

Rakstu krājuma "Latvieši un Latvija" 1.izdevums (2013.g.). Attēls: wikipedia.org

Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Universitātes Akadē­miskā bibliotēka aicina uz Valsts pētījumu programmas “Letonika” pētnieku pārskata konferenci “Par akadēmisko rakstu krājuma “Latvija un latvieši” tapšanu: no koncepcijas līdz tās īstenošanai”, kas notiks 2017. gada 24. martā, plkst. 14.00 LU Akadēmiskās bibliotēkas telpās (Rīgā, Rūpniecības ielā 10).

Konferences darba kārtībā – VPP Letonika vadītāja, LZA prezidenta Ojāra Spārīša un LU AB direktores Ventas Koceres uzrunas, akadēmisko rakstu krājuma “Latvija un latvieši” redakcijas padomes locekļu, akadēmiķu Jāņa Stradiņa, Gunta Zemīša un Tālava Jundža ziņojumi, kā arī akadēmiķa J. Stradiņa biobibliogrāfijas atvēršanas svētki.

Konferences mērķis ir sniegt pārskatu par jaunā akadēmisko rakstu krājuma “Latvija un latvieši” tapšanu (1. izdevums ar nosaukumu "Latvieši un Latvija" 4 sējumos nāca klajā 2013.g.), apspriest uzdevumus šī darba pabeigšanai, kā arī šajā kontekstā izvērtēt Letonikas pētījumu stāvokli.

Akadēmisko rakstu krājums “Latvija un latvieši” stāsta par Latviju un latviešiem mūsdienu pasaulē, tās kultūru un vēsturi. Krājumā iekļauti 44 akadēmiski raksti, kurus sagatavojuši 49 autori – atzīti speciālisti attiecīgajās jomās. Krājums iznāks 2018. gadā divos sējumos atsevišķi latviešu, angļu un krievu valodā.

Avots:

lza.lv

Reklāma