"Trīs brāļiem" piešķirta Eiropas mantojuma zīme

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.04.2020

"Trīs brāļi". Foto: Martin Thirolf. Avots: wikimedia.org.

NKMP informē, ka saņēmusi ziņu no Eiropas Komisijas, kas lēmusi ēku kompleksam “Trīs Brāļi” piešķirt Eiropas mantojuma zīmi!

Eiropas mantojuma zīmi piešķir objektiem, kam piemīt liela simboliska Eiropas nozīmes vērtība un kas raksturo Eiropas kopīgo vēsturi un Eiropas Savienības izveidi, kā arī Eiropas integrācijas procesa pamatā esošās Eiropas vērtības un cilvēktiesības.

Pieteikumu Eiropas mantojuma zīmes saņemšanai 2019.gada sākumā gatavoja Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ar mērķi Latvijas un Eiropas sabiedrībai atklāt kultūras mantojuma institūciju lomu plašā kultūras vērtību saglabāšanā, īpaši sabiedrībai sarežģītos apstākļos.

“Trīs Brāļi” ir dzīvojamo ēku komplekss Rīgā, Mazajā Pils ielā 17, 19, 21, kas būvēts laikā no 15.‑17.gadsimtam. Tās ir senākās zināmās mūra dzīvojamās ēkas Rīgā, kas būvētas atbilstoši Baltijas jūras piekrastē izplatītajam Ziemeļeiropas Hanzas savienības pilsētu dzīvojamo ēku tipam, ēkas orientējot ar galu pret ielu. Daudzkārt pārbūvētā viduslaiku ēku grupa savu tagadējo veidolu ieguvusi pēc 1953.-1957.gada restaurācijas (projekta autors P. Saulītis). Šīs restaurācijas laikā ēku kompleksa pagalmā tika integrētas detaļas no citām Otrā pasaules kara laikā sagrautām un zaudētām ēkām.

Agrīnās padomju laika restaurācijas filozofija, kuru veidoja Latvijas pirmās brīvvalsts laikā izglītību ieguvušie speciālisti, iedvesmoja arī citu objektu saudzīgai saglabāšanai un izglābšanai no okupācijas varas apdraudējumiem. Objekta nozīmīgā loma kultūras mantojuma saglabāšanā Latvijā turpinās, jo tajā ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes mājvieta.

Kultūras pieminekļu aizsardzība padomju laikos bija centieni radīt pēc iespējas augstākus standartus, nosargāt eiropeiskās vērtības par spīti to iznīcināšanas centieniem. “Trīs brāļi” atgādināja par vērtībām, ko Latvijas sabiedrība saskatīja brīvajā Eiropā un ko vēlējās sasniegt savā valstī.

Pēc neatkarības atgūšanas 1989.‑1990. gadā augsta prioritāte tika piešķirta kultūras mantojuma politikas veidošanai, kuras pamatā bija Eiropā radītie kultūras mantojuma saglabāšanas principi. Pateicoties kultūras mantojuma sistēmas demonstrētajai eiropeisko zināšanu apmaiņai, Latvija Eiropas Savienībā iekļāvās ar labu pieredzi un darbības modeļiem, sniedzot savu pienesumu mūsdienu Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanas politikai.

Rezultātā “Trīs Brāļi” ir kļuvuši par kultūras mantojuma aizsardzības sistēmu un to “maigās varas” simbolu Eiropā.

Līdz ar “Trīs Brāļiem” Eiropas mantojuma zīme piešķirta vēl 9 jaunām vietām, tādējādi vairojot mantojuma zīmi saņēmušo vietu dažādību un Eiropas mantojuma zīmei kļūstot par kaleidoskopu, kas atspoguļo Eiropas kultūru un vēsturi. Kopš 2013. gada Eiropas Kultūras mantojuma zīme piešķirta 48 objektiem.

Saņemot šo nozīmīgo atzinību, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde tuvāko piecu gadu laikā attīstīs savu darbu “Trīs Brāļu” un kultūras mantojuma aizsardzības sistēmu vērtību un nozīmes izpratnes veicināšanā. Jau iepriekš ēku komplekss bijis atvērts un pieejams sabiedrībai, gadā uzņemot ap 60 tūkstošiem apmeklētāju. Patlaban strādājam, lai sagatavotu pilnvērtīgu un plaši pieejamu informāciju dažādu vecumu interešu grupām, kā arī īstenotu nacionālu un starptautisku pētījumu, lai Eiropas līmenī izceltu un novērtētu kultūras mantojuma saglabāšanas struktūru fenomenu nesenās pagātnes politiski inspirētās ilgstošu konfliktu situācijās.

Kamēr ārkārtas situācijas laikā ēku komplekss ”Trīs brāļi” apmeklējumiem slēgts, aicinām nākt ciemos virtuāli un ielūkoties 2019. gadā veidotajā izstādē, kas veltīta Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes trīsdesmit gadu darbībai “Inspekcija” bit.ly/inspekcija.

Eiropas mantojuma zīmes mājaslapa (angļu valodā) bit.ly/EMZime
Eiropas Komisijas ekspertu ziņojums par Eiropas mantojuma zīmes 2019. gada atlasi (angļu valodā) bit.ly/EMZ_2019

Avots:

NKMP facebook.com lapa

Reklāma