Turaidas muzejrezervātā vēl pieejama grāmata "Turaida 13.–16. gadsimta dokumentos"

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 11.02.2019

Dokumentu krājums Turaida 13.–16. gadsimta dokumentos. Sastādītāja Vija Stikāne. Rīga: Zinātne, 2014. 384 lpp, latviešu val., kopsavikums angļu val., ISBN 978-9984-879-66-6.

Grāmata “Turaida 13.–16. gadsimta dokumentos” ir vēstures tekstu apkopojums par Turaidas pili no 1214. līdz 1599. gadam kā Rīgas bīskapu un arhibīskapu rezidenci un militāru cietoksni, viduslaiku un agro jauno laiku pārvaldes un tiesu varas iecirkņa – fogtejas – centru, stārastiju Pārdaugavas hercogistē.

Grāmatu ik dienu var iegādāties muzejrezervāta Apmeklētāju centrā.

Reklāma