Valmierā notiks seminārs novadpētniekiem par kolektivizācijas laikmetu

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 03.04.2019

Kartupeļu novākšana Ļeņina vārdā nosauktajā kolhozā, 1955.g. Kocēnu pagasts. No Valmieras muzeja krājuma.

Seminārs novadpētniekiem “No savas zemes kopējiem par sarkano muižu kalpiem – kolektivizācija Latvijas laukos PSRS otrā okupācijas perioda sākuma posmā 1944–1955”

2019.g. 24. aprīlī Valmieras muzejs un Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuve un novadpētniecības platforma Historia.lv rīko novadpētniekiem, vēsturniekiem, skolotājiem, studentiem un citiem interesentiem paredzētu semināru “No savas zemes kopējiem par sarkano muižu kalpiem – kolektivizācija Latvijas laukos PSRS otrā okupācijas perioda sākuma posmā 1944–1955”. 

Kolektivizācijas mērķis, to nosaucot ar okupantu dokumentos izteiktajiem vārdiem, bija “Latvijas lauksaimniecības pāreja uz sociālistisku ceļu”. Praksē tas nozīmēja individuālās saimniekošanas, zemes un ražošanas līdzekļu privātīpašuma represīvu likvidēšanu un pāreju uz kopus saimniekošanu, vienlaikus sistemātiski likvidējot arī dzimtas mājvietas viensētās un ar tām saistīto kultūru – kultūrainavu, pasaulskatu, vērtību sistēmu... Viensētas aizvietoja ar jaunuzceltiem kolhozu centru ciematiem vai vienkārši lauka vidū uzceltu daudzstāvu blokmāju, bet nacionālas latviskas kultūras vietā tika likta tā sauktā “padomju kultūra” un “sociālistiskās vērtības”, kas nebija nekas cits kā dažu ārēju nacionālās kultūras formu saglabāšana, tās piepildot ar marksistiska kosmopolītisma un lielkrievu impēriskā šovinisma ideoloģiju.

Kolektivizācijas graujošās ekonomiskās un garīgās sekas, lai arī bieži to neapzinamies, joprojām, gandrīz 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, turpina negatīvi ietekmēt visas Latvijas dzīves jomas – tautsaimniecību, demogrāfiju, kultūru… Tāpēc, lai spētu tās pārvarēt, kolektivizācijas norišu un to seku apzināšanās, izpēte un analīze būtu uzlūkojama kā nozīmīga novadpētniecības un lokālās vēstures izpētes, kā arī skolu izglītības procesa daļa.

Programma

9.30–10.00
Reģistrācija, kafija

10.00
Valters Grīviņš (Historia.lv)
Ievadvārdi.

10.15
Māra Stabrovska (Valmieras ZVA vecākā eksperte)
LNA Valmieras zonālā valsts arhīva dokumenti - kolektivizācijas vēstures izpētes avots (1944-1950)

11.00
Ingrīda Zīriņa (Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vadītāja)
Kolektivizācijas norises  Kocēnu pagastā. Pirmo arteļu un kolhozu dibināšana (1945-1949).

11.45.
Zane Nemme (A.Pumpura Lielvārdes muzeja galvenā krājuma glabātāja)
Kolektivizācijas laikmeta (1948-1955) dokumenti muzeja krājumā. Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja piemērs. 

12.30–13.30
Pārtraukums

13.30
Māra Grāvele (Valmieras pagasta novadpētniece)
Kolektīvo saimniecību sākums Valmieras pagastā (1945-1949).

14.15
Zinta Gmizo (Bērzaines (Jaunburtnieku) pagasta novadpētniece)
Ziņas par Jaunburtnieku pagasta lauksaimniecības arteļa "Bērzaine" izveidošanu un pirmajiem darbības gadiem (1949 -1951).

15.00
Uģis Niedre (vēsturnieks, etnogrāfs)
Pieredzējumi cenšoties pētīt kolhoza "Alauksts" tapšanu un virzību.


Semināra norises vieta – Valmieras muzeja izstāžu zāle. Dalība – brīva. Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama.

Informācija:
Valters Grīviņš, [email protected]

Reklāma