Valmieras muzejā notiks II zinātniskā konference "Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi" Starpdisciplināri pētījumi Latvijas vēsturē

Valmieras muzeja izstāžu zāle. 2006.g. maijs. Valtera Grīviņa foto.

2016. gada 3. novembrī, Valmieras muzejā Valmierā, Bruņinieku ielā 3

PROGRAMMA

9.30 Dalībnieku reģistrācija (Valmieras muzeja Izstāžu namā)
10.00 Konference atklāšana
10.15 – 10.40 Ievadreferāts:
Prof., Dr.hist. Ēriks Jēkabsons. Reģionālās vēstures nozīme zinātnē:
ASV faktora piemērs Valmierā 1919. – 1922. gadā

11.00 – 12.30 Konference divās darba grupās:
I Latvijas vēsture no akmens laikmeta līdz 20. gadsimtam
Valmieras muzeja Izstāžu namā
II Latvijas 20. gadsimta vēstures jautājumi
Valmieras muzeja Rūdolfa Vītola izstāžu zālē
12.30 – 14.00 Pusdienu pārtraukums
14.00 – 17.00 Konference divās darba grupās (turpinājums):
I Latvijas vēsture no akmens laikmeta līdz 20. gadsimtam
Valmieras muzeja Izstāžu namā
II Latvijas 20. gadsimta vēstures jautājumi
Valmieras muzeja Rūdolfa Vītola izstāžu zālē
17.00 Konferences noslēgums (Valmieras muzeja Izstāžu namā)
No 17.20 konferences neformālā daļa

I grupa
Latvijas vēsture no akmens laikmeta līdz 20. gadsimtam

1. sēde Vada Dr.hist. Anita Čerpinska un Dr.hist. Eva Eihmane
11.00 – 11.20 Imants Cīrulis. Kungu apgaismība, dzimtļaužu apgaismība. Tautas apgaismības
līmeņi un adresāti Baltijas provincēs 18.-19. gadsimtā
11.20 – 11.40 Ieva Andrejauska. Elejas muižas komplekss un tā atjaunošanas problēmas
11.40 – 12.00 Guntis Vāveris. Atturības organizāciju sociālais portrets daudznacionālajā Rīgas
pilsētas sabiedrības alkohola patēriņa vidē, 1891. – 1914. gads
12.00 – 12.30 1. sēdes noslēguma diskusija
12.30 – 14.00 Pusdienu pārtraukums

2. sēde Vada Dr.hist. Viktorija Bebre un Dr.hist. Rūdolfs Brūzis

14.00 – 14.20 Dita Auziņa. Arheoloģisko pieminekļu uzmērīšanas metodes un to loma ainavu
arheoloģijā
14.20 – 14.40 Jānis Goldšmits. LIDAR izmantošana vēstures pētniecībā
14.40 – 15.00 Mārcis Kalniņš. Vietējā krama ogļu apstrāde Kurzemes pussalas piejūras neolīta
apmetnēs
15.00 – 15.20 2. sēdes noslēguma diskusija
15.20 – 15.40 Pārtraukums (20 min.)
3. sēde Dr.hist. Viktorija Bebre un Dr.hist. Rūdolfs Brūzis
15.40 – 16.00 Inga Doniņa. Līdzautori: Alise Ķepīte, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa
Ģeoarheoloģiskie pētījumi Talsu Vilkmuižas ezerā
16.00 – 16.20 Edgars Plētiens. Viena no daudzām: Valmieras mazpilsēta Hanzā
16.20 – 16.40 Natālija Ameļoškina. Ieroči no Papua – Jaungvinejas Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja krājumā: tipoloģija, ornamentu veidi
16.40 – 17.00 3. sēdes noslēguma diskusija
17.00 – 17.20 Konferences Noslēgums
17.20 – ... Neformālā daļa

II grupa
Latvijas 20. gadsimta vēstures jautājumi

1. sēde Vada Prof., Dr.hist. Ilgvars Butulis un Prof., Dr.hist. Ēriks Jēkabsons

11.00 – 11.20 Elīna Rasnace. Latvijas un Somijas kultūras sakari (1918-1920)
11.20 – 11.40 Aiga Bērziņa. Ieslodzīto nodarbinātība Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai
pakļautajās ieslodzījuma vietās, 1918-1934
11.40 – 12.00 Dāvis Pumpuriņš. Humors kā vēstures izpētes objekts. Latvijas preses karikatūru
piemērs, 1918-1934
12.00 – 12.30 1. sēdes noslēguma diskusija
12.30 – 14.00 Pusdienu pārtraukums

2. sēde Dr.hist. Edvīns Evarts un Dr.hist. Kaspars Zellis

14.00 – 14.20 Anastasija Smirnova. Vidusšķiras sievietes sociālais portrets Latvijā (1921-1934)
14.20 – 14.40 Agnija Ruhocka. Bauskas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība (1919-1940)
14.40 – 15.00 Mārtiņš Dātavs. Latvijas veģetāriešu biedrības darbība (1927-1940)
15.00 – 15.20 2. sēdes noslēguma diskusija
15.20 – 15.40 Pārtraukums (20 min.)

3. sēde Vada Dr.hist. Gatis Krūmiņš un Dr.hist. Kaspars Zellis

15.40 – 16.00 Andrejs Gusačenko. Jauniešu organizācijas “Sokol” darbība Latvijā
16.00 – 16.20 Marta Starostina. Padomju ideoloģijas un propagandas izpausmes Vissavienības
akciju sabiedrībā “Intūrists” Rīgas nodaļas darbā ar ārzemju tūristiem (1957-1964)
16.20 – 16.40 Reinis Jaunais. Publikāciju par rokmūziku satura analīze laikrakstā “Padomju
Jaunatne” (1962-1985)
16.40 – 17.00 3. sēdes noslēguma diskusija
17.00 – 17.20 Konferences Noslēgums
17.20 – ... Neformālā daļa

Konferences rīcības komiteja un zinātniskie recenzenti:
Alberts Rokpelnis (Mg.hist.), Valmieras muzejs
Ilze Boldāne – Zeļenkova (Dr.hist.), LU Latvijas vēstures institūts
Liene Rokpelne (Mg.hist.), Valmieras muzejs
Viktorija Bebre (Dr.hist.), LU Latvijas vēstures institūts
Anita Čerpinska (Dr.hist.), LU Latvijas vēstures institūts
Eva Eihmane (Dr.hist.), Viduslaiku vēstures pētniece
Rūdolfs Brūzis (Dr.hist.), LU Latvijas vēstures institūts
Edvīns Evarts (Dr.hist.), LU Latvijas vēstures institūts
Kaspars Zellis (Dr.hist), LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Ēriks Jēkabsons (Prof., Dr.hist.), LU Vēstures un filozofijas fakultāte
Ilgvars Butulis (Prof., Dr.hist.), LU Vēstures un filozofijas fakultāte
Gatis Krūmiņš (Dr.hist.), Vidzemes Augstskola