VDK izpētes komisija publicē pirmo pētījuma apskatu par Baznīcu un čeku

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.01.2016

Viens no pētījumā izmantotajiem Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva dokumentiem. Publicitātes foto.

Komisija publicē pirmo apskatu pētījumam - komisijas locekles, filozofijas zinātņu doktores Solveigas Krūmiņas-Koņkovas arhīva izpētes rezultātus laikā no 2015. gada septembra līdz decembrim "Sadarbība starp Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas drošības iestādēm un PSRS Reliģisko kultu lietu padomes pilnvaroto Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā (1944 - 1954)". Komisijas atbalstītos 2015. gada pētījumus Latvijas Universitāte izdos sērijas "VDK zinātniskās izpētes komisijas raksti" 1. sējumā "Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas" 2016. gada februārī.

Apskatā par komisijas pētījumā, izvēloties konkrētus gadījumus, kas atspoguļo visaptverošu PSRS Reliģijas kultu lietu padomes pilnvarotā LPSR kontroli pār Latvijas Romas katoļu baznīcu un Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu, sniegts īss ieskats, ar kādiem paņēmieniem bija ierobežota Baznīcu darbība, diskreditēti un par padomju varas ienaidniekiem pasludināti Baznīcai uzticīgi mācītāji un priesteri. Publicētajā apskatā, izmantojot Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva (LVA) 1448., 1419., un 270. fondā pieejamos, lielākoties nepublicētos dokumentus, tuvāk aplūkoti daži piemēri reliģijas lietu pilnvarotā darbības raksturošanai laika posmā no 1944. līdz 1954. gadam.

Citastarp, dokumenti vēlreiz pierāda, ka okupācijas režīma Tautas komisāru padomes priekšsēdētājs Vilis Lācis personīgi iesaistījās okupētājvalsts drošības iestāžu slepenajās operācijās gan attiecībā uz Romas katoļu baznīcu (LVA, 1448.f., 1.a., 239.l., 8. - 12. lp.), gan Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcu pat tik prozaiskās detaļās kā tās virsvaldes locekļa Šlosberga "dzīvokļa lietā" Vecrīgā Jāņa ielā 7, dzīvoklis 3 (LVA, 1448.f., 1.a., 49. l., 4. lp); iejaukšanās bija tik dziļa, ka Lācis pašrocīgi rediģēja Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapa publisku runu tekstus (Skat. LVA, 270.f., 1c.a., 711. l., 45. - 51.lp.), piemēram, tādas čekas pieseginstitūcijas kā PSRS miera aizstāvēšanas komiteja sarīkojumam.

Plašāka informācija un pētījuma apskats: http://www.lu.lv/vdkkomisija/zinas/t/38027/
Dr. iur. Kristīne Jarinovska
LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja
vietniece juridiskās zinātnes jautājumos +37129777788, [email protected]
Dr. philol. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, [email protected], +37129404211

Reklāma