“Ventniekos” turpinās darvas tecinātuves izpēti

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 08.08.2017

"Ventnieku" darvas tecinātuves uzkalniņš pirms izrakumu sākšanas. Dundagas pagasts, Dundagas novads. 2017. gada 30. aprīlis. V.Grīviņa foto.

Turpinot šī gada pavasarī iesākto darbu, laikā no 18. līdz 20. augustam pie Dundagas pagasta “Ventniekiem” norisināsies pirms dažiem gadiem apzinātās 20. gs. meža darvas tecinātuves izpēte. Izrakumus organizē Historia.lv, bet darbus un zinātnisko izpēti vada arheologs Mārcis Kalniņš.

"Ventnieku" darvas tecinātuves uzkalniņš ar 30.04.2017. atsegto laukumu. Skats no BLA. Foto: Mārcis Kalniņš.

Saimnieciskā ziņā vietējas nozīmes vēsturisko laiku darvas tecinātuves, kādas vēl pagājušā gadsimtā tika daudzviet ierīkotas un izmantotas Latvijas mežos, līdz šim nav tikušas ne sistemātiski apzinātas, ne arī pētītas. Tomēr tās, līdz ar citiem mežu saimnieciskās vēstures pieminekļiem, veido savdabīgu un būtisku kultūras mantojuma segmentu, kas pašlaik palicis novārtā gan no tautsaimniecības un sociālās vēstures, gan no tūrisma aspektiem. “Ventnieku” darvas tecinātuve būs Latvijā un arī Baltijā pirmais arheoloģiski izpētītais šāda veida piemineklis.

"Ventnieku" darvas tecinātuves izpētes pirmās kārtas pēdējās dienas darbu noslēgumā. 2017.g. 1.maijs. Valtera Grīviņa foto.

Līdz šim, cik zināms, līdzīga veida objekti Baltijas valstīs pētīti tikai vienā Igaunijas apvidū (Vircezera austrumu piekrastē), taču tipoloģiski turienes darvas tecinātuves būtiski atšķiras no “Ventnieku” cepļa. Ja pētītās Igaunijas tecinātuves bijušas bedres veida, bez kādām virszemes akmeņu konstrukcijām un apvidū šodien iezīmējas kā ovālas ieplakas, tad “Ventnieku” ceplis, kad tas vēl ticis izmantots, līdzinājies Ugāles mežos 20.gs. 30.-40. gados fotografētai tecinātuvei, kuru raksturo virszemes akmeņu-ķieģeļu būve, bet pirms izrakumiem tas izskatījās kā apaudzis zemes un akmeņu uzkalniņš.

"Šādos vienkāršos mūrētos cepļos Ugāles virsm. Zūru nov. iegūst sveķu darvu mājrūpniecības vajadzībām. Fot. V.Blankenburgs." Attēls un teksts no A.Kalniņa 1944. gadā izdotās grāmatas "Ķīmiskā meža technoloģija" (133.lpp.)

Interesenti, iepriekš piesakoties, laipni gaidīti.

Valters Grīviņš
Historia.lv redaktors
[email protected]
29151826

Reklāma