Ventspils muzejā atklāta izstāde par hercogu Jēkabu

Hercogs Jēkabs. Attēls no izstādes. Publicitātes foto.

Turpinot iesākto Kurzemes un Zemgales hercogistes vēstures izpēti un popularizēšanu, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) sagatavojis un sadarbībā ar Ventspils muzeju piedāvā aplūkot dokumentu izstādi, kas veltīta zināmākajam un vienlaikus mītiem visapvītākajam no Kurzemes hercogiem – Jēkabam Ketleram. Viņa teju 40 gadu ilgās valdīšanas laiks tiek uzskatīts par veiksmīgas politikas un saimniekošanas piemēru, taču zinātnisku, vēstures avotos balstītu pētījumu par šo vēstures periodu joprojām ir ārkārtīgi maz.

Bagātīgais LVVA vēstures liecību krājums ļauj ne vien izsekot dažādām hercoga Jēkaba kā valdnieka darbības jomām, bet arī sniegt ieskatu hercoga ģimenes dzīvē un atsegt dažus viņa personības aspektus. Izstādē skenētā formā tiek rādīti gan zinātniskajā apritē jau iekļuvuši avoti, piemēram, vairāki hercoga Jēkaba noslēgtie starptautiskie līgumi, gan arī vērtīgi jaunatradumi, kas ļauj noskaidrot atsevišķus līdz šim nezināmus vēstures faktus. To vidū var minēt dokumentus, kas apliecina, ka savus pirmos kuģus hercogs Jēkabs uzbūvēja Liepājā. Savukārt 1654. gadā kurzemnieku ekspedīcijas laikā tapusī Tobago salas karte un Gambijā Sv. Andreja salā esošā hercoga Jēkaba forta plāni un skices no 17. gadsimta vidus pieskaitāmi pie pasaules nozīmes vēstures avotiem.

Skats no izstādes. Publicitātes foto.

Izstādes autore ir LU Latvijas vēstures institūta un LVVA vadošā pētniece Dr.hist. Mārīte Jakovļeva, māksliniece – Baiba Šomase, projekta vadītāja – LVVA direktora vietniece Dr.hist. Valda Pētersone.

Izstāde Livonijas ordeņa pils Mazajā izstāžu zālē skatāma no 4. aprīļa līdz 15. jūnijam.

Informācija par izstādi sagatavoja Latvijas Valsts Vēstures arhīvs.

Reklāma