Ventspils muzejā tapuši viduslaiku tērpu atdarinājumi

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 03.01.2018

Ventspils muzeja publicitātes foto.

Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī ar VKKF atbalstu tapuši viduslaiku tērpu atdarinājumi.

Bērnu un jauniešu interese par bruņiniekiem, “bruņinieku laikmetu” un viduslaiku pilsētu ir noturīga un saprotama, jo pirmā asociācija ar Livonijas ordeņa pili ir bruņinieka tēls, tāpēc Ventspils muzejs, respektējot šo interesi, veido gan dažādus pasākumus, gan piedāvā muzejpedagoģiskās programmas par viduslaiku tematiku. Diemžēl, pagaidām izglītības programmu piedāvājumā nebija izdevies realizēt ieceri- radīt tērpu atdarinājumus, kas ļautu darboties visai klasei, respektīvi, vienaudžu grupai. Līdz šim izglītības programmām izmantotas 8 pieaugušo tērpu replikas (no 2006.gada), kuras izmēru dēļ nav iespējams izmantot jaunāko klašu audzēkņiem. 

Ventspils muzejs jaunizveidoto tērpu replikas izmanto ne tikai kā dekoratīvu elementu kopu dažādos muzeja pasākumos, bet arī kā nozīmīgu palīglīdzekli lomu spēlēs. Projekta mērķis saistīts ar jauna produkta piedāvājumu, ar spēles elementu un autentiskas vides palīdzību piesaistīt muzejam apmeklētājus, kā arī radīt padziļinātu interesi par vēsturi, akcentējot vēsturiskā materiāla atraktīvos apguves veidus. Šo mērķi iecerēts sasniegt ar empātijas palīdzību, iedzīvojoties viduslaiku tēlos, veidojot izpratni par 13.-14./15.gs. vienaudzi un ļaujot vēsturi uztvert personīgi kā aizraujošu vēstījumu. Autentisku vidi nodrošina Livonijas ordeņa pils, bet adekvātas izjūtas vēsturiskajā vidē var radīt ar tērpu palīdzību, kuros būtu iespēja ietērpties jaunajiem muzeja apmeklētājiem. Nodarbības gaitā tās dalībniekiem atraktīvā, no vēstures apmācības skolā atšķirīgā formā tiek sniegtas zināšanas par viduslaikiem Livonijā, Ziemeļkurzemē un Livonijas ordeņa pils Ventspilī vēsturi.

Avots:

Ventspils muzeja facebook.com lapa

Reklāma