Viesītes šaursliežu dzelzceļa mezgls iegūst valsts nozīmes kultūras pieminekļa statusu

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 11.02.2016

Muzeja darbinieces ar kultūras pieminekļa zīmi pie kādreizējās lokomotīvju remontdarbnīcas ēkas. Publicitātes foto.

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts papildināts ar jaunu jaunu valsts nozīmes industriālo pieminekli - "Šaursliežu dzelzceļa mezgls Viesītē."
 
Valsts nozīmes industriālais piemineklis ( valsts aizsardzības Nr.8998) atrodas Viesītes novada Viesītē, kaļķu ielā 6 un sastāv no divām celtnēm - Lokomotīvju depo ēkas, kura celta 1927./1928.gadā un Vagonu depo ēkas, kura būvēta 1933./1934.gadā.Objekts saistīts ar dzelzceļa transporta un teritorijas infrastruktūras attīstību Latvijā un Baltijā. Ir saglabājusies 20.gs.pirmās puses šaursliežu dzelzceļa mezgla struktūras oriģinālā substance un būves. Dzelzceļa mezglam Viesītē ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.

Lokomotīve un ekspozīcijas daļa Viesītes muzejā "Sēlija". Avots: muzejsselija.lv.


 
2016.gada 26.janvārī Kultūras pieminekļa īpašniekam- Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldībai tika izsniegta kultūras pieminekļa zīme.

Avots

mantojums.lv

Reklāma