Vietvārdu meklējumi Drustos!

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 23.01.2020

Latvijas un Vidzeme kultūrainavā var redzēt nepieredzēti blīvu vietvārdu pārklājumu, taču, lai vietvārds saglabātos nākamībai, ir vajadzīgs ne tikai tā izrunas pieraksts, bet arī atrašanās vietas fiksācija kartē un būtiskāko īpašību apraksts. Ar mājvārdiem nav problēmu- kartēs un dokumentos tie ir precīzi fiksēti, kamēr apdraudēti ir āra vārdi - kalnu, mežu, tīrumu, pļavu, upīšu u.c. tradicionālie nosaukumi. Šādu ģeogrāfisko objektu nosaukumu izzušana no lauku vides pašlaik notiek visnotaļ strauji, līdz ar notiekošo lauku depopulāciju.

Drustu muzejs š.g. 29.janvārī, trešdienā, plkst. 15.00  aicina interesentus uz vietvārdu pēcpusdienu- pasākumu, kura laikā būs iespējams atsaukt atmiņā vietu nosaukumus senāko Drustu un Gatartas pagastu teritorijās. Pasākumā dalīties studiju prakses atmiņās literatūrzinātniece  Ausma Cimdiņa (Latvijas universitāte), kura 1971.gadā vāca šai apvidū vietvārdus. Turpinājumā ar stāstījumu un prezentāciju uzstāsies vēsturnieks  Gints Skutāns, stāstot par pašreizējo stāvokli un apzināšanas darbu. Aicināti piedalīties un izteikties Gaujas augšteces novadpētnieki no Dzērbenes, Launkalnes un Jaunpiebalgas. Īpaši tiek aicināti uz pasākumu vecākās paaudzes vietējie iedzīvotāji, lai kopējā noskaņā varētu atsaukt atmiņā zudušos vietvārdus.

Drustos meklējam šādus aizmirstos vietu nosaukumus - Cienmātes pļava, Ķipieris un Andžene, Karītes purvs, Aklā dūksts, Ģirģēņkalns, Ēģu kalnsAltārkalniņš, Šķepstenes; no hidronīmiem - Jauja, Mīzenīte, Nestrupīte un Salmakas upīte, Dobais un Staļa grāvis, Pīļavots, Niknais tilts. Tāpat vērtīgas ir ziņas par īpatnējiem akmeņiem - Namīnakmeni, Čakstes akmeni; dižkokiem un savdabīgajiem kokiem - Mērnieku egle, Grēku priede. Daudz interesanta atklāj arī īpatnējie apvidus vārdi - lagāts, rene, zviedris, duobulis, kukainis, žeperis, sieļs utm., kā arī Drustu-Gatartas izloksnes atšķirīgais runas veids.

Lūgums reģistrēt savu vēlmi apmeklēt pasākumu, jo novada robežās varam nodrošināt transportu. Bet ja nu netiekat uz pasākumu, tad zināmos vietvārdus var nosaukt arī telefoniski! Lūdzu zvaniet mums, jo katra rokās ir izglābt no izzušanas dzimtās puses vietvārdu mantojumu!

Gints Skutāns, vēsturnieks un novadpētnieks,  [email protected]
29196952

Reklāma