Alberts II Zauerbērs no Ķelnes

? - 1273
Pirmais Rīgas arhibīskaps (1253.- 1273.)
Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 28.09.2013

Literatūrā arī: Alberts Suerbērs.
Vāciski: Albert Suerbeer.
 
Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 241.-242.sleja.
Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 22.lpp.

Literatūra:
Mugurēvičs, Ē. Ģeogrāfiskais traktāts “Descriptiones terrarum” un tā informācija par Austrumbaltijas tautām 13.gadsimta vidū. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. 1995., Nr.7/8 (576/577), 23.-30.lpp.>26.lpp.

 

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas
Hronoloģija: 
13. gadsimts

Reklāma