Alberts no Štādes

vācu hronists, Pasaules hronikas autors
13. gs.

Vāciski: Albert von Stade

Informācija citās enciklopēdijās:
Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 22.lpp.

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas
Hronoloģija: 
13. gadsimts

Reklāma