Alnpeke, Dītlebs

Atskaņu hronikas viltus autors

Informācija citās enciklopēdijās:
Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.sējums, 302.sleja.

Skatīt arī:
Atskaņu hronika.

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas

Reklāma