Ameriks, Alberts

Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsnieks, majors
LKOK
26.12.1899. - 05.12.1997.

Informācija citās enciklopēdijās:
Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 52.lpp.

Saites tīmeklī:
Ameriks, Alberts. L.k.o.k. Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieŗi (lkok.com)