Baumbahs, Johans Kristofs

Baltvācu izcelsmes mācītājs, rakstnieks
31.05.1742. 31.–19.08.1801.

Vāciski: Baumbach Johann Christoph.

Informācija citās enciklopēdijās: