Bergmanis, Gustavs

Baltvācu mācītājs, izdevējs, izdevis pirmos latviešu tautas dziesmu krājumus
1749-1814