Attēls no 1927. gadā izsniegtās Latvijas Republikas pases.

Bušs, Nikolajs

1864 - 1933
vēsturnieks
bibliotekārs
Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 19.09.2020

Dzīvesgājums

Nikolajs Bušs (Nicolaus Busch) bija vācbaltiešu vēsturnieks un bibliotekārs.

Dzimis Rīgā 1864. gada 13. jūlijā. Studējis vēsturi Tērbatas Universitātē.

1908. gadā kopā ar Hermani fon Bruiningu (Hermann von Bruiningk, 1849 – 1927) izdeva vēstures avotu krājumu Livländische Güterurkunden (aus den Jahren 1207 bis 1500). Strādājis galvenokārt ar pirmajiem 76 krājumā ietvertajiem dokumentiem par laika posmu līdz 1350. gadam.

Darbojās Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībā. No 1894. līdz 1904. gadam strādāja biedrības bibliotēkā, sākotnēji kā bibliotekāra palīgs, pēc tam kā bibliotekāra asistents un no 1902. gada kā bibliotekārs. Bijis biedrības prezidents (1909 – 1910), kā arī ieņēmis citus amatus. No 1929. gada biedrības goda biedrs.

No 1895. līdz 1901. gadam Doma muzeja inspektors.

Vairākkārt piedalījies Rīgas vēstures un senatnes pētītāju  biedrības rīkotajos arheoloģiskajos izrakumos. 1896. gadā Rīgā notikušā IX Krievijas arheoloģijas kongresa organizācijas komitejas loceklis.

Kopš 1904. gada strādāja Rīgas pilsētas bibliotēkā.

Tībingenas Universitātes goda doktors (1922).

1931. gadā publicējis pētījumu Untersuchungen zur Lebensgeschichte Dürers, kurā pierādījis, ka vācu mākslinieks Albrehts Dīrers (Albrecht Dürer, 1471 – 1528) 1521/22 .g. ziemā uzturējies Vidzemē un ir autors Nirnbergas kogriezēja Hansa Veigela (Hans Weigel) 1577. gadā izdotajā darbā Habitus praecipuorum populorum, tam virorum quam foeminarum singulari arte depicti  publicētajiem Livonijas sieviešu zīmējumiem.

Miris 1933. gada 13. oktobrī.

Publikācijas

Nicolaus Bush  Geschichte der literärisch-praktischen Bürgerverbindung in Riga : 1802-1902, 1. Teil Die Schulen, Häcker, Riga 1902

Hermann von Bruiningh, Nicolaus Bush  Livländische Güterurkunden aus den Jahren 1207 bis 1500. Band 1, Jonck & Poliewsky, Riga 1908

Nicolaus Bush Untersuchungen zur Lebensgeschichte Dürers, in: Abhandlungen der Herder Gesellschaft und des Herder-Instituts zu Riga, Bd. 4, Nr. 1, Löffler, Riga 1931

Nicolaus Bush Nachgelassene Schriften, 1, Riga 1934 (Redaktion: Leonid Arbusow)

 

Autors daudziem rakstiem periodikā. Plašu N.Buša rakstu, priekšlasījumu un ziņojumu sarakstu skatīt zemāk minētajā 1934. gadā izdotajā piemiņas izdevumā.

Avoti un literatūra

Stadtbibliothekar Nicolaus Busch Dr. Phil. h.c. †13. Oktober 1933 zum Gedächtnis – R., 1934

A.Š[vābe].  Nikolajs Bušs // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 10 (01.10.1933), 292 – 293. lpp.

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas
Pilsēta: 
Rīga

Reklāma