A.Dzērvīte. Attēls no 1927. gadā izsniegtās Latvijas Republikas pases.

Dzērvīte, Aleksandra

1904 - 1996
daiļamatniece
pedagoģe
publiciste
Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 09.01.2022

Dzīvesgājums

Aleksandra Dzērvīte (var. Aleksandra Dzērvītis, dzim. Aleksandra Liepiņa) dzimusi 1904. gada 22. decembrī Ziemeļaustrumu Sibīrijā.

1924. gadā beigusi Kaucmindes Mājturības semināru. Pēc tam papildinājusi zināšanas Izglītības ministrijas lietiskās mākslas kursos.

No 1927. gada studējusi Latvijas Universitātes Dabaszinātņu fakultātē.

No 1925. līdz 1935. gadam rokdarbu skolotāja Kaucmindes Mājturības seminārā.

1928. gadā uzaicināta par līdzstrādnieci izdevuma „Zeltene” rokdarbu nodaļā. Līdzās rakstiem par cita veida rokdarbiem publicējusi rakstiņus par dažādu novadu tautastērpa daļu izgatavošanu.

Veidojusi tautas apģērba vizuālas rekonstrukcijas.

Aleksandras Dzērvītes zīmēts attēls Arvīda Dzērvīša, Valdemāra Ģintera  "Latviešu tautas tērpu" 2. sējumam, R., 1936.

1934. gadā devusies laulībā ar savu ilgstošo kolēģi, mākslinieku, tautas mākslas pētnieku Arvīdu Dzērvīti (1897 – 1940).

Pēc vīra nāves 1942. gadā strādājusi Latvijas mājturības skolotāju institūtā. Turpinājusi rakstīt žurnālos.

1944. gadā ar meitām devusies bēgļu gaitās uz Vāciju. Bēgļu nometnē Eslingenā vadījusi rokdarbu kursus.

1950. gadā izceļojusi uz Kanādu.

No 1952. līdz 1962. gadam rokdarbu nodaļas vadītāja Mineapolē izdotajā žurnālā „Laikmets”. Galvenā Dzērvītes publikāciju tēma šajā žurnālā ir dažādu Latvijas novadu tautastērpi. Arvīda un Aleksandras Dzērvīšu publikācijas par tautastērpiem un to darināšanu nenoliedzami bijušas būtisks materiāls Latvijas un vēlāk arī trimdas sabiedrības priekšstatu veidošanā  par latviešu vēsturisko tautas apģērbu un tā atdarināšanu.

Aktīvi darbojusies Kanādas latviešu daiļamatnieku savienībā. Piedalījusies izstādēs.

1969. gadā saņēmusi Pasaules Brīvo latviešu apvienības balvu.

Mirusi 1996. gada 23. jūnijā.

Publikācijas

Mājīgs dzīvoklis, 1939 (Aleksandras Dzērvītes redakcijā)

Raksti izdevumos Latvju raksti I - III, Eitinā, Vācijā, 1957, 1959, 1973

Dzērvīta Aleksandra    Latvju raksti, Toronto, 1973

Dzērvīte Aleksandra, Treimane Lilija Latviešu jostas, Toronto, 1982

Dzērvīte Aleksandra  Mākslinieks Arvids Dzērvītis: dzīve un darbi (1897 – 1942), Kanāda, 1988

 

Kopdarbi ar vīru Arvīdu Dzērvīti:

Dzērvītis Arvīds, Dzērvīte Aleksandra             Tīkla darbi, R, 1934

Dzērvītis Arvīds, Dzērvīte Aleksandra             Meiteņu rokdarbi pamatskolās, R, 1935

Dzērvītis Arvīds, Dzērvīte Aleksandra             Rokdarbu metodika, R, 1937

Dzērvītis Arvīds, Dzērvīte Aleksandra             Logu aizkari R, 1937

Dzērvītis Arvīds, Dzērvīte Aleksandra             Latviskie baltie izšuvumi, R, 1942

 

Raksti Latvijas un trimdas periodikā par tautas tekstīlijām, tautastērpiem, tautisku lietisko mākslu, dažāda veida rokdarbiem.

Piemērs:

Dzērvīte Aleksandra    Celu audumi Latvijā // Laikmets, nr. 36 (01.01.1962) , 26 – 31. lpp.

 

 

Avoti un literatūra

Dzērvītis, Aleksandra   Mana dzīve un darbs // Latvju Māksla, nr. 4 (01.01.1977), 320 - 327. lpp.

Jansone, Aija     Atkal dzimtenē: Aleksandras Dzērvītes mūža devums latviešu lietišķās mākslas attīstībā trimdā, R., Zinātne, 2013

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas

Reklāma