Dzirņu Tenis

Kauguru zemnieku nemieru (1802.g.) dalībnieks
1735.-1808.