Johansons, Gothards Johans

Kauguru zemnieku nemieru (1802.g.) idejiskais iedvesmotājs
Mujānu muižas sulainis
1775.-?

Vietas

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas
Pagasts: 
Kocēnu pagasts
Hronoloģija: 
19. gadsimts1802

Reklāma