Attēls no 1927. gadā izsniegtās Latvijas Republikas pases

Lancmanis, Zelmārs

1883 - 1935
pedagogs
ģeogrāfs
novadpētnieks
Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 31.10.2020

Dzīvesgājums

Dzimis Jaungulbenes pagastā 1883. gada 21. oktobrī (Šis dzimšanas datums pēc jaunā stila norādīts 1922. un 1927. gadā izdotajās pasēs, publikācijās par Z.Lancmani kā dzimšanas datums parasti minēts 20. oktobris).

Pašmācības ceļā ieguvis vēstures mājskolotāja tiesības (1904. g.). Strādājis par skolotāju Pēterupē, Meņģelē, Vecmīlgrāvī, Pļaviņās. 1911. gadā Lejasciemā atvēris savu proreālskolu.

Lejasciema periodā veicinājis apkārtnes etnogrāfisko priekšmetu un ziņu vākšanu, pierakstījis teicēja Oto Kučera teiktās tautasdziesmas.

No 1916. līdz 1918. gadam mācījās Pēterburgas Augstākos ģeogrāfijas kursos.

No 1919. gada Rīgas 6. pamatskolas pārzinis. Publicējies periodikā par pedagoģiskiem jautājumiem. Vadījis ģeogrāfijas un dabas zinību kursus skolotājiem, piedalījies mācību grāmatu izstrādē.

Bijis Latvijas minerālvielu pētīšanas biedrības sekretārs.  Darbojies Latviešu Senatnes pētītāju biedrībā, bijis Pieminekļu aizsardzības sekcijas pilnvarotais.

Bieži devies dabas vērtību apzināšanas ekspedīcijās.  Atklājis daudzas saldūdens kaļķakmens atradnes.

Rakstījis par dabas pieminekļiem, publicējis dižkoku, alu, lielo un vēsturisko akmeņu sarakstus. Z.Lancmanis nereti tiek minēts kā pirmais vairāku Latvijas dabas objektu aprakstītājs.

Popularizējis ekskursijas, sastādījis virkni tūrisma ceļvežu.

Publicistikā rakstījis arī ar pseidonīmu Līdumnieks.

Jau brieduma gados no 1926. g. studējis dabaszinātnes Latvijas Universitātē.

1928. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Miris 1935. gada 12. oktobrī.

Par godu Z. Lancmanim nosaukta ģeologa Nikolaja Delles Pļaviņu svītas dolomītos atklāta fosila vēžskorpionu suga Eurypterus lancmani – šobrīd Moselopterus lancmani.

Publikācijas

Virkne rakstu periodikā. Daži piemēri:

Lancmanis Z. Senatnes liecinieku kopošana // Izglītības Ministrijas mēnešraksts, nr. 2 (01.02.1920) – 131 – 134. Lpp.

Lancmanis  Z. Īsas ziņas par Lejasciema apkārtnes vietām // Izglītības ministrijas Mēnešraksts, nr. 7 (01.07.1920) – 64 – 69. lpp.

Lancmanis Z. Mūsu dabas un kultūras pieminekļi // Mūsu Nākotne  (Vairākos turpinājumos 1922.  un 1923. gadā)

Lancmanis Z. Krusta priedes // Latvijas Saule, nr. 37 - 38 (01.01.1926)  - 408. lpp.

 

Grāmatas un brošūras:

Lancmanis Z. , Birkerts A., Broka J. Apkārtnes mācības metodika – R., 1921

Z. Lancmanis - Rīga. Ziņu krājums ekskursantiem un skolēnu pašdarbībai. - R., 1924

Lancmanis – Līdumnieks Z. Siguldas un apkārtnes vadonis – R., 1924

Lancmanis Z. Viesītes ozoli – R., 1924

Lancmanis Z.  Latvijas dabas pagātnes liecinieki un retumi (pieminekļi) – R., 1924

Lancmanis Z. Allažu un Inčukalna apkārtne – R., 1924

Lancmanis Z., Rozenšteins E. Latvijas saldūdeņu kaļķi - R., 1928

Lancmanis Z., Putniņš R. Pirmās ģeogrāfiskās konferences darbības pārskats – R., 1929

Lancmanis Z., Birkerts A., Broka J.  Apkārtnes mācība. Uzdevumu grāmata 1. kl – R., 1929

Lancmanis Z., Birkerts A., Broka J.  Apkārtnes mācība. Uzdevumu grāmata 2. kl – R., 1930

Lancmanis  Z. Jugla un apkārtne. Vadonis pa Ulbrokas, Juglas, Baltezera un Šmerļa apkārtni – R., 1930

Lancmanis Z., Šalfejevs B., Novoselovs J.  Rīgas vārtos. Priekšpilsētas, nomales, apkārtne – R., 1933

Lancmanis Z., Eiduks J. Devona māla krājumu apmēru novērtēšanas darbi Dundagas, Tūjas, Siguldas un Cēsu apkārtnē – R., 1933

u.c.

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas

Reklāma