A.E.B. Brisbenieši rīkos Kultūras dienas. Austrālijas Latvietis (30.01.1954.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.10.2016

Publicēts:

A.E.B. Brisbenieši rīkos Kultūras dienas. Austrālijas Latvietis, 1954., nr.?., 30.janvāris, ?.lpp.

Pielikumi

Bibliotēka

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Kultūra
Sabiedrība
Pilsēta: 
Brisbena
Hronoloģija: 
20. gadsimts1954janvāris30
Avoti: 
Preses materiāli

Reklāma