Brēmenes Ādama Hamburgas arhibīskapijas vēstures (Gesta Hammburgensis ecclesiae pontificum) fragments, kas stāsta par kuršiem

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 04.01.2014

[ap 1075.-1076.gadu]
 
Starp Austrumbaltijas salām vēl tālāk ir citas salas, kas pakļautas zviedru virskundzībai. Vislielākā, no tām saucas par Kurzemi, tā atrodas astoņu dienu ceļojuma attālumā. Tās iedzīvotāji ir ļoti nežēlīgi, un visas citas ciltis no tiem vairās, jo tie pārāk nodevušies elku dievībai. Tur ir ļoti daudz zelta un vislabākie zirgi. Visas viņu mājas pilnas ar viņu zīlniecības un burvības priekšmetiem. No visas pasaules dodas ļaudis prasīt viņu dievu pareģojumus, sevišķi no Spānijas un Grieķijas. Esam pārliecināti, ka tā sala, kas minēta “Sv.Ansgara dzīvē”, pieder kuršiem un maksā šai laikā meslus zviedriem. Tagad tur uzcelta baznīca ar kāda tirgotāja pūlēm, kuru uz to pamudināja dāņu ķēniņa daudzās dāvanas. Pats karalis, kas priekā un uzticībā paļaujas Dievam, visu to man pastāstīja.
 
Avots:
Dunsdorfs, E. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955., 21.lpp.
 
Ievietots: 26.02.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Personas

Iezīmes

Hronoloģija: 
11. gadsimts
Avoti: 
Viduslaiku un agro jauno laiku hronikas

Reklāma