EAA 2016.g. konference Viļņā. Sekcijas tēma: "Safe Behind Walls and Ramparts? Archaeological Perspectives on Early Modern Fortifications in the Baltic and Scandinavian Regions."

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 08.02.2017

Video lekcijas par Jauno laiku nocietinājumiem Baltijas un Skandināvijas reģionā: dougsarchaeology.wordpress.com

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Arhitektūra
Karaspēks un bruņoti konflikti
Literatūra: 
Zinātnisko konferenču / semināru / lasījumu materiāli

Reklāma