Karte no žurnāla "National Geographic Magazine" kā atgādinājums par Latvijas okupāciju un iekļaušanas PSRS neatzīšanu

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 03.12.2018

Scandinavia. Karte - pielikums žurnālam National Geographic Magazine, April 1963.

Es, Andis Mitāns, daudzus gadus strādāju Latvijas (padomju laikā – Baltijas) Zivsaimniecības pētniecības institūtā (BaltNIIRH). 1963.g. institūtā vienas dienas vizītē ieradās zinātnieks R.B.Englichaw no Ēdinburgas (Skotijas). Faktiski viņu atveda pavadonis (tulks un uzraugs) no Maskavas Vissavienības Zivsaimniecības institūta starptautisko sakaru nodaļas. R.Englišavs interesējās par zivju dabiskā nārsta stāvokli Latvijas upēs, pētījumiem par laša populāciju aizsardzību un mākslīgo pavairošanu. Zinātniskās informācijas apmaiņas sarunas gaitā viņš demonstrēja un beigās arī man uzdāvināja "National Geographic Magazine" žurnālu, kura pielikumā – Skandināvijas reģiona ģeogrāfiskajā kartē – iekļautas arī kaimiņvalstis un to upes. Kartē Latvija un pārējās Baltijas valstis attēlotas kā PSRS republikas, taču es ievēroju, ka Baltijas jūras vidū nodrukāta norāde angļu valodā, ka Savienotās Valstis nav atzinušas Igaunijas, Latvijas un Lietuvas inkorporāciju Padomju Savienības sastāvā 1940.g. augustā.  

Pavadonis no Maskavas to nebija pamanījis, tomēr atvadoties man stingri noteica  minēto žurnālu nodot institūta bibliotēkai. Es to arī izdarīju, taču bez kartes, ko atstāju sev. Jau pēc dažām dienām izrādījās, ka no bibliotēkas pazudis arī pats žurnāls: to it kā paskatīt  bija paņēmis  institūta direktors M. Poļakovs, taču bibliotēkā nekad vairs neatgrieza. 

Minēto Skandināvijas un Baltijas valstu karti es padomju laikā uzdrošinājos  glabāt tikai savās mājās. Atmodas laikā Latvijas Tautas frontes Zivsaimniecības institūta nodaļa rīkoja izstādi Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas pamatošanai, demonstrējot nacionālos ordeņus, nozīmes, sudraba un papīra naudu, attiecīgas fotogrāfijas, dažādas grāmatas un kartes. tajā skaitā es izstādīju arī minēto karti. 

Starptautiskā žurnāla "National Geographic Magazine" kartē dotā norāde par Baltijas valstu inkorporācijas neatzīšanu, manai ģimenei un draugiem daudzu gadu garumā palīdzēja uzturēt ticību Latvijas valstiskuma atjaunošanai.

Andis Mitāns
2016.g. 12.janvārī

Iezīmes

Hronoloģija: 
20. gadsimts
Avoti: 
Atmiņu stāstījumi

Reklāma