Krūmiņš, Gatis. PSRS okupācijas varas investīcijas Baltijas valstu ekonomikā — mīti un realitāte

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 30.10.2016

PSRS beidza pastāvēt pirms ceturtdaļgadsimta, 1991.gada nogalē. Taču zudušās impērijas drupas neliek mieru mūsdienu Krievijas valdošajai politiskajai elitei, kas savu stratēģisko komunikāciju ar ārpasauli veido, lielā mērā atgriežoties pie PSRS laika retorikas. Piesakot Krieviju kā PSRS mantinieci, Kremļa politiskā vara nedaudz modificētā veidā mēģina nostiprināt mītu par PSRS kā veiksmes stāstu, tanī skaitā arī teritorijās, ko PSRS bija okupējusi. Šī raksta mērķis ir, balstoties uz nesen Baltijas valstu arhīvos atrastiem dokumentiem, izvērtēt mīta par PSRS ekonomisko palīdzību un investīcijām Baltijas valstīs PSRS okupācijas periodā atbilstību realitātei. Arhīvu dokumenti parāda, ka Latvija PSRS budžetā vairāk iemaksāja, nekā saņēma atpakaļ.

Publicēts:

Dr. hist. Gatis Krūmiņš, Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētnieks. PSRS okupācijas varas investīcijas Baltijas valstu ekonomikā — mīti un realitāte

Reklāma